برکناری‌ام برای مهندسی انتخابات فدراسیون فوتبال است/ من ماجدی را آوردم

رئیس هیات فوتبال خوزستان با بیان این‌که برنامه ماجدی، مهندسی انتخابات است، گفت: او در حال اقداماتی است که افرادی را تعیین کند که آراء در مجمع انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال به سمت خودش باشد و برکناری من نمونه‌ای از تخلف ماجدی است.عبدالکاظم طالقانی، با انتقاد به ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال در اقدام به برکناری […]

رئیس هیات فوتبال خوزستان با بیان این‌که برنامه ماجدی، مهندسی انتخابات است، گفت: او در حال اقداماتی است که افرادی را تعیین کند که آراء در مجمع انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال به سمت خودش باشد و برکناری من نمونه‌ای از تخلف ماجدی است.عبدالکاظم طالقانی، با انتقاد به ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال در اقدام به برکناری وی از ریاست هیات فوتبال خوزستان، اظهار کرد: طبق بند ۹ ماده ۲۳ اساسنامه هیات‌های استانی زمانی که رئیس هیاتی دوران چهارساله مدیریتش به پایان می‌رسد به کار خود در هیات تا زمان برگزاری مجمع انتخاب رئیس هیات فوتبال آن استان ادامه می‌دهد و بر این اساس سرپرست فدراسیون یعنی ماجدی حق برکناری من را نداشت. ضمن این‌که در حال حاضر فدراسیون فوتبال هیات‌رئیسه‌ای برای تصمیم‌های این چنینی ندارد.

وی ادامه داد: برنامه آقای ماجدی، مهندسی انتخابات است زیرا او در این قضیه ذینفع است و در حال اقداماتی است که افرادی را تعیین کند که آراء در مجمع انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال به سمت خودش باشد و برکناری من نمونه‌ای از تخلف آقای ماجدی است. ضمن اینکه هر کسی نامه‌ برکناری من را هم امضا کرده باشد، او هم تخلف کرده و کار آن‌ها ناعادلانه بوده است.

طالقانی خاطرنشان کرد: من این موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهم کرد زیرا برکناری من غیرقانونی است و اکنون استان‌هایی را داریم که با سرپرست اداره می‌شوند اما ماجدی در خصوص خوزستان اقدام به چنین تغییری داشته است و من چنین تصمیمی را در خصوص خودم، تعمدی از سوی آقای ماجدی می‌دانم چرا که من برای ریاست فدراسیون نظرم به انتخاب کاندیدایی به جز ماجدی است و او هم با توجه به این‌که این احتمال را می‌داده که رای من را نداشته باشد، اقدام به برکناری من کرده است.وی بیان کرد: ماجدی نباید فراموش کند که حضورش در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با تلاش‌های امثال من بوده است و خودش هم این را می‌داند و به نظرم این اقدام او، دستمزد من بوده است.