هشدار جهاد کشاورزی خوزستان به دامداران و کشاورزان همزمان با ورود پدیده مونسون

کشاورزان عزیز: با توجه به هشدار هواشناسی درخصوص توده هوایی مونسون هند و احتمال جاری شدن سیل و طغیان رودخانه های دائمی و فصلی طی روزهای آتی از تاریخ ۵ مردادماه تا ۱۱ مردادماه نسبت به جمع آوری پمپ های آب تأسیسات آبیاری در حاشیه و بستر رودخانه ها اقدام عاجل نمایید دامداران و عشایر […]

کشاورزان عزیز: با توجه به هشدار هواشناسی درخصوص توده هوایی مونسون هند و احتمال جاری شدن سیل و طغیان رودخانه های دائمی و فصلی طی روزهای آتی از تاریخ ۵ مردادماه تا ۱۱ مردادماه نسبت به جمع آوری پمپ های آب تأسیسات آبیاری در حاشیه و بستر رودخانه ها اقدام عاجل نمایید

دامداران و عشایر عزیز: با توجه به هشدار هواشناسی درخصوص توده هوایی مونسون هند و احتمال جاری شدن سیل و طغیان رودخانه های دائمی و فصلی طی روزهای آتی از تاریخ ۵ مردادماه تا ۱۱ مردادماه، از برپایی کمپ ، چادر و چرایا تعلیف دام در حاشیه رودخانه ها جداً پرهیز کنید.
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

زنبور داران عزیز: با توجه به هشدار هواشناسی درخصوص توده هوایی مونسون هند و احتمال جاری شدن سیل و طغیان رودخانه های دائمی و فصلی و رگبار طی روزهای آتی از تاریخ ۵ مردادماه تا ۱۱ مردادماه در صورت داشتن کلنی های زنبور عسل در مسیل رودخانه و شیب های تند و کوهپایه ها نسبت به استقرار در مکان های مناسب و ایمن اقدام نمایید.
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

گلخانه داران و باغداران عزیز: با توجه به هشدار هواشناسی درخصوص توده هوایی مونسون هند و احتمال وزش شدید باد ، طوفان، رگبار و احتمال ریزش تگرگ و شکستگی درختان طی روزهای آتی از تاریخ ۵ مردادماه تا ۱۱ مردادماه اقدامات لازم در خصوص مقاوم سازی سقف وساختار گلخانه ها و تأسیسات باغات اقدام نمایید.
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

دامداران عزیز: با توجه به هشدار هواشناسی درخصوص توده هوایی مونسون هند و احتمال جاری شدن سیل و طغیان رودخانه های دائمی و فصلی احتمال وزش شدید باد ، طوفان، رگبار و احتمال ریزش تگرگ طی روزهای آتی از تاریخ ۵ مردادماه تا ۱۱ مردادماه، نسبت به مقاوم و ایمن سازی جایگاه دام اقدام نمایید.
سازمان جهادکشاورزی خوزستان

کشاورزان عزیز: با توجه به هشدار هواشناسی درخصوص توده هوایی مونسون هند و احتمال جاری شدن سیل و طغیان رودخانه های دائمی و فصلی احتمال وزش شدید باد ، طوفان، رگبارمنظور جبران خسارات احتمالی نسبت به بیمه زراعت و باغات خود اقدام عاجل نمایید.
سازمان جهادکشاورزی خوزستان

پرورش دهندگان محترم زنبورعسل بمنظور پیشگیر از خسارات احتمالی سیل و پدیده مونسون اقدامات زیر را جدی بگیرید :
۱- جا به جایی نمودن کندوها از مسیرحاشیه رودخانه ها و محل های احتمالی وقوع سیلاب در حاشیه دره ها و کوه ها
۲- انجام عملیات محکم سازی کندوها و چادر های محل اسکان
۳- پیش بینی تامین آب و غذا جهت کندوها و زنبورداران
۴- بررسی مسیرهای تردد در زمان بحران
سازمان جهادکشاورزی خوزستان

قابل توجه کلیه واحدهای دامپروری :
-۱ کلیه دامداری ها ، زنبورداران ، مرغداران که هنوز اقدام به بیمه نمودن نکرده اند سریعاً نسبت به مراجعه به دفاتر بیمه جهت
بیمه نمودن دام ، طیور و زنبورعسل خود اقدام نمایند ) حسب اعلام صندوق بیمه کشاورزی ، دفاتر بیمه کشاورزی در روز
جمعه هفته جاری فعال می باشند (
-۲ بررسی وضعیت کلی طرح جهت کاهش اثرات احتمالی توده هوای موسمی مونسون هند با توجه به احتمال افزایش رطوبت ،
شرجی ، بالا بودن ضریب ناپایداری ، وقوع رگبار همرفتی و رعد و برق و وزش تند بادهای لحظه ای ، صورت پذیرد .
سازمان جهادکشاورزی خوزستان

۱- کشاورزان عزیز : با توجه به پیش بینی وقوع شرایط آب و هوایی توده مونسون (وزش باد شدید، تند باد لحظه ایی ، بارش های رگباری و نقطه ایی شدید ، تگرگ و رعد برق ) ، در اسرع وقت نسبت به بیمه نمودن محصولات تابستانه اقدام نموده و از کشت و آبیاری محصولات زراعی تابستانه در این بازه زمانی خودداری نمائید.
سازمان چهادکشاورزی خوزستان

قابل توجه کشاورزان عزیز به منظور پیشگیری از خسارات سیل و پدیده مونسون :
۱-اطلاع رسانی جهت جمع آوری موتور پمپ ها از مسیر رودخانه ها و مسیل ها
۲-جمع آوری کلیه رایزرهای آبپاش و کلیه تجهیزات سیستم های نوین آبیاری در اسرع وقت
۳-استحکام فیلتراسیون های آبیاری تحت فشار
۵-جمع آوری کلیه فلوم ها ، تیپ ها و لوله های نخ دار در اراضی
۶-جمع آوری لوله های کار شده بر روی زمین
۷-ایمن سازی تابلوهای برق ایستگاه های پمپاژ و تأسیسات برقی مرتبط با آن از جمله کابل های برق
۸-جمع آوری کلیه ماشین های آبیاری از جمله سنترپیوت ، لینیر و ...
۹-اطلاع رسانی به کلیه پیمانکاران پروژه های زیربنایی آب و خاک جهت ایمن سازی کارگاه ها، نگهداری مناسب از مصالح و همچنین فاصله گرفتن ماشین آلات اجرایی از مسیر رودخانه ها و مسیل ها و نگهداری در جای ایمن
۱۰-بررسی وضعیت کالورت ها و زیر گذرها و رفع انسداد احتمالی آن ها
۱۱- مقاوم سازی سایبان های فیلتراسیون ، ایستگاه های پمپاژ و ...
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان