گلپایگانی : مبارزه با فساد «جهاد اکبر» و نقش حراست در این امر بی بدیل است

مجمع نهایی رسیدگی به عملکرد سال ۱۴۰۰ حراست شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد. در این نشست، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، نگاه خود به نهاد حراست را برآمده از یک اعتقاد قلبی دانست، و عنوان کرد جا دارد تمامی مدیران و دست اندکاران صنعت نفت، دغدغه های خود را از جنس دغدغه های حراست […]

مجمع نهایی رسیدگی به عملکرد سال ۱۴۰۰ حراست شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد. در این نشست، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، نگاه خود به نهاد حراست را برآمده از یک اعتقاد قلبی دانست، و عنوان کرد جا دارد تمامی مدیران و دست اندکاران صنعت نفت، دغدغه های خود را از جنس دغدغه های حراست ببینند.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به وضعیت مطلوب در هرمجموعه ای، هرکس وظیفه دارد که از خود شروع کند، توجه به ساختار سازمانی را یک اصل دانست و افزود قطعاً برای اینکه مجموعه حراست بهترین بهره وری و بازدهی را داشته باشد، می بایست میان ساختار و مأموریت های آن تناسب ایجاد کرد.

گلپایگانی در ادامه سخنان خود از مبارزه با فساد به عنوان «جهاد اکبر» یاد کرد و برای رسیدن به این هدف، اصل هماهنگی میان اجزاء یک سازمان را اصلی اساسی خواند و افزود حراست در شناسایی و اصلاح فرآیندهای فسادزا نقشی اساسی و بی بدیل دارد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران ضمن تشریح مزایای بخشی نگری در سازمان و تبیین تفاوت آن با خصوصی نگری، خود را قائل به این نگاه دانست و با تشریح اهمیت این شرکت و بیان نقش آن در توسعه صنعت نفت و در چهل سالی که از تأسیس آن می گذرد، با یادآور شدن ماهیت خودگردان آن تأکید کرد باید از هرآنچه این شرکت را از انجام وظیفه خود در این راستا باز می دارد حذر کرد و به رفع موانع در فرآیندها پرداخت.

وی ضمن اشاره به مباحث مرتبط با مسؤلیت اجتماعی به عنوان جزء لاینفک فعالیت ها، ابراز امیدواری کرد، همانگونه که به همت سرمایه انسانی شرکت ، تعداد دکل های فعال این سازمان از ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم از ۵۲ به ۶۲ دکل افزایش یافته است، در آینده، با بازسازی و راه اندازی و بکارگیری دکل های این شرکت در میادین نفت و گاز به ویژه پروژه ۲۸ مخزن ، شماره دکل های فعال در آتی به بیش از ۷۰ دکل افزایش یابد.

معاون سازمان و مدیرکل دفتر مرکزی حراست شرکت ملی نفت ایران: استاندارد سازی و اصلاح فرآیندها، خواست حراست شرکت ملی نفت ایران است

در ادامه این نشست، معاون سازمان و مدیرکل دفتر مرکزی حراست شرکت ملی نفت ایران، با مغتنم شمردن مجامع ارزیابی عملکرد حراست ها که در سطح شرکت ملی نفت ایران در حال برگزاری است، به اهمیت خلق فرصت های این چنینی اشاره کرد که منجر به دیده شدن زحمات عوامل حراست، بیان مهمترین اقدامات انجام شده توسط هر یک از حراست های تابعه، برشمردن مهمترین برنامه های آتی آنها و شناسایی مهمترین نقاط قابل بهبود در سایه همفکری و هم افزایی می شود.

وی نقشه راه حراست شرکت ملی نفت ایران را مشخص دانست و با بیان اهمیت استانداردسازی و لزوم اصلاح فرآیندها، ضرورت حضور گام به گام حراست در روند برگزاری معاملات را یادآور شد.

معاون سازمان و مدیرکل دفتر مرکزی حراست شرکت ملی نفت ایران، با اشاره به ماهیت خودگردان شرکت ملی حفاری ایران اشاره کرد که این مسأله لزوم عملکرد دانش بنیان در این مجموعه را دوچندان می سازد.

وی ارائه گزارش های ماهانه مبتنی بر دو قالب پیش بینی و تحلیل را به ازای هر پروژه در دست اجرا، تکلیفی بر عهده حراست دانست که در کنار فراهم نمودن امکان برنامه ریزی، تسریع در اجرا و برداشتن گام های صحیح و سنجیده در این راستا، به نوبه خود منجر به هرچه تنگ تر شدن گلوگاهای های فساد زا می شود.

ایشان ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای متخصص، ستاد حراست شرکت ملی نفت ایران را دارای پتانسیلی بالا خواند که آماده هرگونه همکاری با شرکت ملی حفاری ایران در جهت کاستن از نقاط آسیب پذیر است.

گفتنی است در پایان این جلسه، ضمن روشن ساختن نقاط قابل بهبود حراست شرکت ملی حفاری ایران، تصمیماتی در حوزه های عملیات، پرسنلی، الکترونیک، IT، آموزش و ساختار حراست این شرکت اخذ و از مرحله تصویب گذشت.