نورانی مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران خوزستان شد

نورانی مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران خوزستان شد. طى حکمی از سوی قاضى زاده هاشمى معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران کشور دکتر *حسن نورانی* بعنوان مدیرکل بنیاد شهید امور ایثارگران استان خوزستان منصوب شد. نورانى پیش از این معاونت فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان را بر عهده […]

نورانی مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران خوزستان شد. طى حکمی از سوی قاضى زاده هاشمى معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران کشور دکتر *حسن نورانی* بعنوان مدیرکل بنیاد شهید امور ایثارگران استان خوزستان منصوب شد.

نورانى پیش از این معاونت فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان را بر عهده داشت.