درخشش دانش آموزان ناحیه یک اهواز در سیزدهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو با تقدیر از آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز برگزار شد.به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز امروز یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱، با حضور حمیدی نژاد مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان و نیسی گمراوی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک […]

مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو با تقدیر از آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز برگزار شد.به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز امروز یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱، با حضور حمیدی نژاد مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان و نیسی گمراوی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو در تهران برگزار شد.

گفتنی است در این مراسم از مجموعه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز به دلیل افتخار آفرینی در بخش آزمایشگاه و دانش آموزی این المپیاد تقدیر به عمل آمد.