اهواز “زرد” شد، رامهرمز “نارنجی”

با اعلام رنگ‌بندی جدید کرونا در خوزستان، رامهرمز در وضعیت نارنجی و اهواز و هشت شهر دیگر در وضعیت زرد قرار گرفته‌اند. بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، با توجه به جدیدترین وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان رنگ‌بندی شهرها بدین شرح است: متاسفانه رامهرمز در وضعیت نارنجی قرار گرفته است.اهواز، شادگان، حمیدیه، امیدیه، […]

با اعلام رنگ‌بندی جدید کرونا در خوزستان، رامهرمز در وضعیت نارنجی و اهواز و هشت شهر دیگر در وضعیت زرد قرار گرفته‌اند. بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، با توجه به جدیدترین وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان رنگ‌بندی شهرها بدین شرح است:

متاسفانه رامهرمز در وضعیت نارنجی قرار گرفته است.اهواز، شادگان، حمیدیه، امیدیه، اندیمشک، آغاجری، بهبهان، دزفول و شوش در وضعیت زرد هستند.مابقی شهرهای استان در وضعیت آبی قرار دارند.