مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از پوشش ۸۱ هزار دانش آموز دوره ابتدایی در طرح تثبیت دوره تابستان خبر داد

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از پوشش ۸۱ هزار دانش آموز دوره ابتدایی در طرح تثبیت دوره تابستان خبر داد.به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان، مسعود حمیدی نژاد ضمن تاکید بر ضرورت توجه ویژه به دوره های تثبیت دانش آموزان ابتدایی، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالغ بر ۳۱ […]

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از پوشش ۸۱ هزار دانش آموز دوره ابتدایی در طرح تثبیت دوره تابستان خبر داد.به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان، مسعود حمیدی نژاد ضمن تاکید بر ضرورت توجه ویژه به دوره های تثبیت دانش آموزان ابتدایی، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالغ بر ۳۱ هزار دانش آموز تحت پوشش این طرح قرار داشتند که تابستان امسال ۸۱ هزار دانش آموز در این طرح آموزشی تحت پوشش قرارخواهند گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح تثبیت در استان خوزستان؛ خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می تواند زمینه برطرف شدن ضعف های یادگیری در دانش آموزان را فراهم آورد.مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در ادامه با برشمردن مراحل اجرای طرح تثبیت؛ خاطرنشان کرد: شناسایی دانش آموزان مشمول، ساماندهی نیروهای آموزشی مدارس شامل معلمان، دانشجو معلمان؛ سربازمعلمان و ...، اطلاع رسانی و آموزش اولیای دانش آموزان مشمول طرح، تشکیل کلاس های درسی و ارائه آموزش های لازم؛ نظارت مستمر بر اجرای برنامه توسط کمیته ها و ارائه گزارش های اداری و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مشمول برنامه از جمله مراحل اجرای این طرح استانی است.حمیدی نژاد در پایان گفت: طرح تثبیت به دنبال پوشش آموزشی ویژه دانش آموزان بازمانده از تحصیل و همچنین دارای اختلالات یادگیری و یا فاقد دسترسی به آموزش است.