ادارات تمام شهرهای خوزستان در روز سه‌شنبه تعطیل هستند

ادارات تمام شهرهای خوزستان در روز سه‌شنبه تعطیل هستند.دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان از تعطیلی ادارات تمامی شهرستان‌های استان در روز سه‌شنبه به دلیل ماندگاری گرد و خاک خبر داد.محمدجواد اشرفی اظهار کرد: با توجه به استقرار توده گرد و غبار در بسیاری از شهرستانهای استان خوزستان و پیش بینی پایداری شرایط جوی، حسب […]

ادارات تمام شهرهای خوزستان در روز سه‌شنبه تعطیل هستند.دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان از تعطیلی ادارات تمامی شهرستان‌های استان در روز سه‌شنبه به دلیل ماندگاری گرد و خاک خبر داد.محمدجواد اشرفی اظهار کرد: با توجه به استقرار توده گرد و غبار در بسیاری از شهرستانهای استان خوزستان و پیش بینی پایداری شرایط جوی، حسب تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، برای کل استان تعطیلی ادارات را پیش بینی کرده و پیشنهاد دادیم.وی افزود: حسب موافقت مدیریت استانداری همه ادارات استان خوزستان در روز سه شنبه ۱۴ تیرماه تغطیل هستند.