ادارات ۵ شهر خوزستان تعطیل شد

ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌های دزفول، اندیمشک، شوش، کرخه و دشت آزادگان تا پایان وقت امروز تعطیل اعلام شد. پیرو تاخیر اعلام شده در شروع فعالیت اداری برخی شهرستانها درروز دوشنبه مورخ ۱۳تیرماه ۱۴۰۱ و با توجه به بررسی آخرین پیش بینی ها و میزان غلظت گردوخاک توسط کارگروه هماهنگی استانی شرایط اضطرارآلودگی هوا (آیین […]

ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌های دزفول، اندیمشک، شوش، کرخه و دشت آزادگان تا پایان وقت امروز تعطیل اعلام شد. پیرو تاخیر اعلام شده در شروع فعالیت اداری برخی شهرستانها درروز دوشنبه مورخ ۱۳تیرماه ۱۴۰۱ و با توجه به بررسی آخرین پیش بینی ها و میزان غلظت گردوخاک توسط کارگروه هماهنگی استانی شرایط اضطرارآلودگی هوا (آیین نامه اجرایی تبصره ۳ماده۳ قانون هوای پاک) و تبادل نظر اعضای کارگروه، تصمیمات ذیل اتخاذ و ابلاغ گردید.

۱-شروع فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، شوشتر، گتوند و هویزه از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ می باشد.

۲-ادارات و دستگاههای اجرایی (به جز مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی، اورژانس ۱۱۵، بخش‌های دارای نوبت کاری و عملیاتی، خدمات شهری شهرداری ها، بیمارستان ها و آتش نشانی ها ) شهرستان‌های: دزفول، اندیمشک، شوش، کرخه و دشت آزادگان از ساعت ۹ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ تعطیل می باشد.

۳-امتحانات مراکز آموزشی و آموزش عالی شهرستانهای مذکور در روزدوشنبه مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱بدون تغییر وب راساس برنامه اعلام شده توسط مراکز مربوطه برگزار خواهد گردید.

۴- کلیه دستگاهها درشهرستانهای تعطیل اعلام شده لازم است نسبت به اجرای دستورالعمل پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک اقدام نمایند.