غلظت گرد و غبار در شهرهای خوزستان در حال افزایش است

علیرغم شروع به کار ادارات برخی شهرهای خوزستان با ۲ ساعت تاخیر اما از ساعت ۹ صبح و همزمان با شروع بکار ادارات استان در روز جاری ، غلظت گرد و غبار در شهرهای جنوبی ، غربی و مرکزی استان در حال افزایش است ، یعنی درست زمانی که کارمندان و کارگران خوزستانی باید در […]

علیرغم شروع به کار ادارات برخی شهرهای خوزستان با ۲ ساعت تاخیر اما از ساعت ۹ صبح و همزمان با شروع بکار ادارات استان در روز جاری ، غلظت گرد و غبار در شهرهای جنوبی ، غربی و مرکزی استان در حال افزایش است ، یعنی درست زمانی که کارمندان و کارگران خوزستانی باید در محل کار حاضر شوند با هوایی غبار آلود تر از ساعات اولیه صبح روبرو می شوند.طی چند ماه اخیر انتقادات زیادی نسبت به عدم تصمیمات مناسب و به موقع در خصوص تعطیلی های ناشی از وقوع پدیده گرد و غبار به ستاد بحران استان وارد شده است.