خانچی :توسعه راه های ارتباطی و شبکه حمل و نقل خوزستان نیازمند نگاه ملی است

عملیات ساخت و تکمیل راه ها و زیربناهای حوزه حمل و نقل خوزستان سرعت می یابد .مهندس محمد خانچی معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به سفر رییس و اعضای کمیسیون عمران مجلس به خوزستان و پایش میدانی پروژه های جاده ای گفت : زیرساخت اکثر راه های ارتباطی استان مورد استفاده ترانزیت کالا از […]

عملیات ساخت و تکمیل راه ها و زیربناهای حوزه حمل و نقل خوزستان سرعت می یابد .مهندس محمد خانچی معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به سفر رییس و اعضای کمیسیون عمران مجلس به خوزستان و پایش میدانی پروژه های جاده ای گفت : زیرساخت اکثر راه های ارتباطی استان مورد استفاده ترانزیت کالا از بنادر خوزستان به سراسر کشور ، صنایع و شرکت های ملی و همچنین تردد زائران عتبات بویژه راهپیمایی عظیم اربعین حسینی قرار می گیرد و این امر ضرورت نگاه ملی به حوزه توسعه راه های ارتباطی استان را ضروری می سازد و سفر ریاست و اعضای کمیسیون عمران مجلس می تواند در راستای تخصیص اعتبارات و بسبج امکانات و ظرفیت های کشور در این خصوص موثر واقع شود

لازم به یادآوری است روز چهارشنبه مهندس خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان به اتفاق دکتر رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس، معاون وزیر راه و شهرسازی،مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از پروژه های راه و شهرسازی استان به صورت میدانی بازدید کردند.