معاون عمرانی استاندار خوزستان خطاب به رئیس و اعضا ی کمیسیون عمران مجلس ;

اعتبارات تکمیل زیرساخت ها و توسعه تاسیسات استقبال از زائرین اربعین باید ملی تعریف شود

اعتبارات تکمیل زیرساخت ها و توسعه تاسیسات استقبال از زائرین اربعین باید ملی تعریف شود .مهندس محمد خانچی معاون عمرانی استاندار خوزستان خطاب به رییس و اعضای کمیسیون عمران گفت : منابع استانی جوابگوی پروژه تکمیل زیرساخت ها و توسعه تاسیسات استقبال از زائرین اربعین نیست و باید اعتبارات بشکل ملی پیش بینی ، تصویب […]

اعتبارات تکمیل زیرساخت ها و توسعه تاسیسات استقبال از زائرین اربعین باید ملی تعریف شود .مهندس محمد خانچی معاون عمرانی استاندار خوزستان خطاب به رییس و اعضای کمیسیون عمران گفت : منابع استانی جوابگوی پروژه تکمیل زیرساخت ها و توسعه تاسیسات استقبال از زائرین اربعین نیست و باید اعتبارات بشکل ملی پیش بینی ، تصویب و ابلاغ گردد.

به گزارش خبرنگار عصرما ، روز چهارشنبه هفته گذشته رییس و اعضای کمیسیون عمران مملس شورای اسلامی و همچنین معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب کشور با همراهی مهندس محمد خانچی از روند تکمیل و توسعه زیرساخت های خدمات رسانی و استقبال از زائرین اربعین در شهرستان های دشت آزادگان، حویزه و بستان بویژه پایانه مرزی چذابه بازدید و از اقدامات صورت گرفته و همچنین نیازها و کمبودها بطور میدانی مطلع شدند 

در این پایش میدانی معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره حجم تردد زایر از دو پایانه مرزی چذابه و شلمچه و نیز ضرورت تقویت زیرساخت ها و توسعه تاسیسات و گسترش خدمات گفت : منابع استانی جوابگوی پروژه تکمیل زیرساخت ها و توسعه تاسیسات استقبال از زائرین اربعین نیست و باید اعتبارات بشکل ملی پیش بینی ، تصویب و ابلاغ گردد.بطور نمونه جاده عبدالخان به چذابه یک مسیر روستایی بود اما در سال های اخیر بدلیل راهپیمایی اربعین به یکی از پرترددترین راههای استان تبدیل شده و از سوی دیگر سوانح نیز در آن لفزایش یافته و باید برای زیرسازی ، تعریض و بهسازی جاده عبدالخان به بستان چاره جویی کرد و اعتبارات ملی برای آن در نظر گرفت همچنین جاده قدیم اهواز خرمشهر که سال گذشته شاهد حوادث تلخی در آن بودیم متأسفانه با وجود تعهد برخی دستگاه ها و شرکت ها تعریض آن هنوز به سرانجام قابل قبولی متهی نشده در حالی جاده مذکور از جمله محورهای تردد زائرین اربعین می باشد

در این پایش اعضای کمیسیون عمران با تشکر از اقدامات معاونت عمرانی استانداری خوزستان و سایر دستگاه ها در راستای توسعه و تکمیل زیرساخت های نقاط و محل های تردد و استقبال از زوار اربعین ، قول پیگیری مطالبات استان خوزستان از طریق مجلس و نشست های مشترک با دولت را دادند