فعالیت ۵۲ نانوایی اهواز برای جلوگیری از صف های طولانی

۵۲ نانوایی اهواز برای جلوگیری از صف های طولانی فعالیت می کنند.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، به منظور جلوگیری از ایجاد صف های طولانی در نانوایی ها و رضایتمندی شهروندان، تعداد ۵۲ نانوایی در کلانشهر اهواز تا ساعت ۲۳ با نظارت فرمانداری و همکاری اتحادیه نانوایان و برخی ادارات نان پخت می کنند.این […]

۵۲ نانوایی اهواز برای جلوگیری از صف های طولانی فعالیت می کنند.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، به منظور جلوگیری از ایجاد صف های طولانی در نانوایی ها و رضایتمندی شهروندان، تعداد ۵۲ نانوایی در کلانشهر اهواز تا ساعت ۲۳ با نظارت فرمانداری و همکاری اتحادیه نانوایان و برخی ادارات نان پخت می کنند.این طرح از اواخر خردادماه آغاز شده است.