بررسی مسائل عمرانی و خدماتی چهار شهرستان اهواز ، باوی ، حمیدیه و کارون در نشست نمایندگان حوزه انتخابیه با معاون وزیر کشور

سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز، باوی ، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در جهت رفع محرومیت ها و توسعه عمرانی و خدماتی چهار شهر حوزه انتخابیه خود باتفاق دکتر شبیب جویجری، در جلسه ای ویژه با مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری شرکت نمود. […]

سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز، باوی ، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در جهت رفع محرومیت ها و توسعه عمرانی و خدماتی چهار شهر حوزه انتخابیه خود باتفاق دکتر شبیب جویجری، در جلسه ای ویژه با مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری شرکت نمود.
سید کریم حسینی در پایان این نشست گفت : امروز پیرو وعده ها و قول هایی که در جهت رفع محرومیت و توسعه ی شهرها به مردم حوزه انتخابیه داده بودیم نشستی با معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برگزار و در خصوص مسائل مختلف عمرانی و خدماتی چهار شهرستان اهواز، باوی ، حمیدیه و کارون صحبت نمودیم .
وی اظهار داشت : در این نشست در خصوص سهمیه خودرو های خدماتی شهرداری های حوزه انتخابیه از جمله اتوبوس ، خودروهای آتش نشانی و سایر وسایل موتوری مورد نیاز شهرداری ها بحث و گفت و گو صورت گرفت که مقرر گردید سهمیه خوبی به آنها تعلق بگیرد.
حسینی ادامه داد : در این نشست که جناب آقای جویجری دیگر نماینده اهواز و فرمانداران دو شهر باوی و حمیدیه حضور داشتند مباحث بسیاری در مورد مطالبات این شهرستان ها مطرح گردید که معاون وزیر کشور قول همکاری دادند. همچنین پیرو مکاتبات فرمانداران با وزارت کشور ، جناب آقای جمالی نژاد دستورات لازم را جهت اجرا صادر کردند.