دود آتش سوزی در هورالعظیم نفس اهوازی ها را برید

از ساعات بامداد امروز شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ توده غلیظ دود ناشی از آتش سوزی در هورالعظیم آسمان شهرهای رفیع ، حویزه ، حمیدیه ، دشت آزادگان و اهواز را فراگرفت و در کنار گرمای شدید و طاقت فرسا نفس مردم شهرها و روستاهای این محدوده را به شماره انداخت . غلظت دود بحدی […]

از ساعات بامداد امروز شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ توده غلیظ دود ناشی از آتش سوزی در هورالعظیم آسمان شهرهای رفیع ، حویزه ، حمیدیه ، دشت آزادگان و اهواز را فراگرفت و در کنار گرمای شدید و طاقت فرسا نفس مردم شهرها و روستاهای این محدوده را به شماره انداخت . غلظت دود بحدی است که حتی به اندرونی های مردم راه یافته است

عدم تامین حقابه طی ماه های اخیر از سوی وزارت نیرو و خشکاندن بخش های وسیعی از تالاب برای استخراج نفت و عدم نظارت سازمان محیط محیط زیست از جمله عوامل وقوع چنین حوادث دردناکی است که نتیجه آن مرگ و نابودی دهها گونه گیاهی و جانوری بوده و هست

اکنون مردم می پرسند با وجود منع کشت در حوضه کرخه از شوش تا رفیع چرا سازمان آب و برق نتوانسته حداقل حقابه هور را تامین کند؟ پس فلسفه احداث این سدهای عریض و طویل با سرمایه های ارزی همین استان ، چیست که نه مانع سیل می شود نه به درد کشاورزی می خورد تا نه حداقل آب شرب سالم ساکنان پایین دست را تامین می کند؟ آیا سزاست با طرح های انتقال آب و سدسازی فلات مرکزی آباد و جلگه خوزستان به این روز افتاده و به کانون تولید گرد و خاک تبدیل شود؟

هورالعظیم شش تنفسی خوزستان و مهمترین بازدارنده گرمایش زمین و آلودگی هواست که در صورت پایان آن باید منتظر فجایع زیست محیطی دیگری بود