اتفاقات عجیب در تاریخ شهرداری اهواز ؛ تنزل مطالبات مردم به جمع آوری زباله ها

برای چندمین روز متوالی معضل جمع آوری زباله ها در برخی مناطق شهر اهواز همچنان ادامه دارد و گفته می شود کارگران در اعتراض به وضعیت حقوقی و ساعات کارشان دست از کار کشیده اند.این وضعیت در چندین سال گذشته در شهرداری بی سابقه بوده و اینک بهداشت شهروندان هم به خطر افتاده است. اعضای […]

برای چندمین روز متوالی معضل جمع آوری زباله ها در برخی مناطق شهر اهواز همچنان ادامه دارد و گفته می شود کارگران در اعتراض به وضعیت حقوقی و ساعات کارشان دست از کار کشیده اند.این وضعیت در چندین سال گذشته در شهرداری بی سابقه بوده و اینک بهداشت شهروندان هم به خطر افتاده است.

اعضای شورای شهر اهواز در حال حاضر موضع شفافی درباره عملکرد شهردار و تیم مدیریتی او نگرفته اند.معاون خدمات شهری شهردار هم از اصفهان به همراه وی آمده و بنظر می آید بدلیل عدم شناخت تیم اصفهانی مدیریت شهری با مسایل فرهنگی و اجتماعی اهواز و عدم ارتباط مناسب با بدنه کارگری و کارمندی، آنها از عهده مدیریت اوضاع بر نمی آیند.

انتصابات شهردار اهواز در چندماه گذشته انتقادات مختلفی را بدنبال داشت و پس از آنکه شهرداری در سال جدید حقوق و مزایای پرسنل اداری شهرداری را کم کرد چالش های شهرداری به اوج خود رسید.

گفته می شود در حال حاضر پرسنل اداری شهرداری نیز انگیزه ای برای همکاری با تیم مدیریتی شهر ندارد و نوعی همراهی میان کارگران معترض و کارمندان بر سر حقوق و مزایا دیده می شود.

وضعیت به شکلی شده است که مطالبه و انتظار مردم از شهرداری و شورای شهر به جمع آوری زباله و امنیت بهداشتی شان تنزل پیدا کرده است.عملکرد شورای شهر دوره اخیر از همان ابتدای شکل گیری با انتقادات جدی در افکار عمومی مواجه بود و حالا وضعیت شهر بخوبی عملکرد این تیم را به تصویر کشیده است.