نشست فرماندار اهواز با جمعی از بازنشستگان/پیگیری فرماندار برای رسیدگی به مطالبه بازنشستگان

نشست فرماندار اهواز با جمعی از بازنشستگان برگزار شد.جلسه مسعود فلاحی فرماندار اهواز و عبدالرضا روشنی مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان با جمعی از بازنشستگان روز چهارشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، عبدالرضا روشنی مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان از سوی فرماندار اهواز به این جلسه دعوت شد.  بازنشستگان […]

نشست فرماندار اهواز با جمعی از بازنشستگان برگزار شد.جلسه مسعود فلاحی فرماندار اهواز و عبدالرضا روشنی مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان با جمعی از بازنشستگان روز چهارشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، عبدالرضا روشنی مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان از سوی فرماندار اهواز به این جلسه دعوت شد.

 بازنشستگان در این جلسه با اشاره به مشکلات نسبت به حقوق خود معترض و خواستار بازنگری در افزایش حقوق ها، پیگیری و رسیدگی به مطالبه خود شدند.

مسعود فلاحی فرماندار شهرستان اهواز نیز در این جلسه ضمن گفت و گو با بازنشستگان از پیگیری جهت تسریع در رسیدگی به مشکلات این قشر خبر داد.