جواد حردانی ، رئیس هیات ورزش‌های جانبازان و معلولان خوزستان شد

رئیس هیات ورزش‌های جانبازان و معلولان خوزستان انتخاب شد. مجمع انتخاب رئیس هیات ورزش‌های جانبازان و معلولان خوزستان روز سه‌شنبه در اهواز برگزار شد که در پایان «جواد حردانی» به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد. پیش از این «مهرداد شیروانی» هدایت این هیات را برعهده داشت.

رئیس هیات ورزش‌های جانبازان و معلولان خوزستان انتخاب شد. مجمع انتخاب رئیس هیات ورزش‌های جانبازان و معلولان خوزستان روز سه‌شنبه در اهواز برگزار شد که در پایان «جواد حردانی» به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد. پیش از این «مهرداد شیروانی» هدایت این هیات را برعهده داشت.