نابسامانی معابر و سرریز فاضلاب در سطح خیابان های کوی مندلی اهواز

متاسفانه علیرغم شعارهای شورای ششم مبنی به آبادانی و رسیدگی به وضعیت محلات کم برخوردار اهواز اما همچنان شاهد دست و پنجه نرم کردن ساکنان این مناطق با مشکلات اولیه هستیم ، خیابان های بدون زیرسازی ، نبود آسفالت ، فقدان سیستم روشنایی و مزید بر آن رهاشدگی و سرریز جوی های روباز فاضلاب از […]

متاسفانه علیرغم شعارهای شورای ششم مبنی به آبادانی و رسیدگی به وضعیت محلات کم برخوردار اهواز اما همچنان شاهد دست و پنجه نرم کردن ساکنان این مناطق با مشکلات اولیه هستیم ، خیابان های بدون زیرسازی ، نبود آسفالت ، فقدان سیستم روشنایی و مزید بر آن رهاشدگی و سرریز جوی های روباز فاضلاب از جمله این چالش هاست

خیابان کروشات ۸ کوی مندلی به کلکسیون چالش های حوزه مدیریت شهری تبدیل و فاضلاب آن جز مخاطرات حاد بحساب می آید

مردم این منطقه از شعارها ، گعده ها و سلفی های برخی مدیران شهرداری ، نمایندگان مجلس و اعضای شورا به تنگ آمده و انتظار چاره اندیشی وزیر کشور برای این وضعیت نابسامان را دارند