لغو کلیه امتحانات فردای مدارس خوزستان به جز «نهایی پایه دوازدهم»

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان اعلام کرد که فردا امتحانات نهایی پایه دوازدهم در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور، مطابق برنامه‌ امتحانات از پیش تعیین شده برگزار می‌شود. مدیرکل سازمان محیط زیست پیش از این اعلام کرد کلیه مدارس و ادارات استان خوزستان فردا چهارشنبه ۴ خرداد تعطیل می باشد اما امتحانات نهایی […]

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان اعلام کرد که فردا امتحانات نهایی پایه دوازدهم در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور، مطابق برنامه‌ امتحانات از پیش تعیین شده برگزار می‌شود. مدیرکل سازمان محیط زیست پیش از این اعلام کرد کلیه مدارس و ادارات استان خوزستان فردا چهارشنبه ۴ خرداد تعطیل می باشد اما امتحانات نهایی پایه چهارم مطابق برنامه‌ امتحانات از پیش تعیین شده برگزار می‌شود."