دومین مانور سراسری وصول مطالبات برق در کلانشهر اهواز برگزار شد

دومین مانور سراسری وصول مطالبات برق در کلانشهر اهواز برگزار شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از اجرای مانور جهادی وصول مطالبات از مشترکین بدهکار برق در امورهای ۸ گانه این شرکت با مشارکت ۱۹۲ نفر از پرسنل این شرکت در قالب ۸۳ گروه چهارشنبه و پنجشنبه در کلانشهر اهواز خبر داد.عبدالحمید عباس شیاری […]

دومین مانور سراسری وصول مطالبات برق در کلانشهر اهواز برگزار شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از اجرای مانور جهادی وصول مطالبات از مشترکین بدهکار برق در امورهای ۸ گانه این شرکت با مشارکت ۱۹۲ نفر از پرسنل این شرکت در قالب ۸۳ گروه چهارشنبه و پنجشنبه در کلانشهر اهواز خبر داد.عبدالحمید عباس شیاری افزود: مانور جهادی وصول مطالبات از مشترکین بدهکار برق برای اجرای دستورالعمل شرکت توانیر و با هدف وصول حداکثری مطالبات معوق در امورها ۸ گانه مناطق و شهرستانهای کلانشهر اهواز با مشارکت پرسنل واحد‌های معاونت مشترکین، اتفاقات، عملیات و همه پیمانکاران حوزه‌های وصول مطالبات، نصب کنتور و برق‌های غیر مجاز با رعایت تکریم مشترکین بدهکار برق برگزار شد.