حضور امیر قلعه نوعی بر سرمزار سرلشکر شهید هاشمی

امیر قلعه نوعی سرمربی تیم گل گهر ، استاد خلیفه سلطان ناظر عالی سازمان لیگ وپیشکسوت قلم ورزش اصفهان، کریم بوستانی پیشکسوت ارزنده وصاحب نام فوتبال خوزستان به همراه هادی اهوازی برادر وحسین اهوازی یادگارزنده یاد حاج حسن اهوازی بزرگ مرد فوتبال وقلم ورزش خوزستان وهم چنین اعضای کمیته پیشکسوتان ورزش همگانی استان و حفظ […]

امیر قلعه نوعی سرمربی تیم گل گهر ، استاد خلیفه سلطان ناظر عالی سازمان لیگ وپیشکسوت قلم ورزش اصفهان، کریم بوستانی پیشکسوت ارزنده وصاحب نام فوتبال خوزستان به همراه هادی اهوازی برادر وحسین اهوازی یادگارزنده یاد حاج حسن اهوازی بزرگ مرد فوتبال وقلم ورزش خوزستان وهم چنین اعضای کمیته پیشکسوتان ورزش همگانی استان و حفظ آثار شهدای ورزشکار خوزستان با حضور در آرامستان بهشت آباد اهواز و یادمان سردار هور شهید والامقام علی هاشمی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس وشهدای مدافعان حرم و تجدید میثاق با شهدا گفت این شهدا برندگان واقعی و آینه تمام نمای مرام ومعرفت وشجاعت وایثار هستند آنها رفتندوبا رفتنشان به ما عزت دادند ایران اینک به مردانی با مرام اراده وتدبیر شهید هاشمی وشهید قاسم سلیمانی نیاز دارد،

قله نوعی سپس برسر مزار حاج حسن اهوازی دوست ویار وفادار خود حاضر شد وبا بغض درگلو خطاب به حاضرین گفت، با این مرد بزرگ (حاج حسن اهوازی) بیش از سی سال افتخار رفاقت داشتم، صادقانه عرض میکنم تنها مرد قلم ورزش بود که برای قلم ومرام ورزش،ارزش اخلاقی قائل بود حاج حسن هرگز قلم فروشی نکرد بلکه قلم و نوع اخلاق و رفتار این مرد همیشه در مسیر شکوه فوتبال خوزستان وعزت پیشکسوتان ورزش بود، فوتبال و ورزش ما به چنین مردانی نیاز دارد که افسوس کمیاب شدند قلعه نوعی وهیات همراه سپس با حضور در قطعه پیشکسوتان ورزش خوزستان به مقام شامخ پیشکسوتان ورزش از جمله زنده یادان عبدالرضا سعدی و رضا داودی و صفر ایرانپاک و نوری خدایاری ادای احترام نمود ندواز کمیته پیشکسوتان ورزش همگانی استان و حفظ آثار شهدای ورزشکار خوزستان و اعضای خانواده مرحوم حاج حسن اهوازی به پاس حضور وهمراهی تشکر نمود، شایان ذکر است برای برگزاری وهماهنگی این برنامه ارزشی، کریم بوستانی ، عبد مزرعاوی، حسین اهوازی وحاج احمد آلبوغبیش زحمات فراوانی کشیدند که جای تقدیر دارد