عاقبت نهال های ۱۷۰۰۰ میلیارد ریالی !

علی عبدالخانی : گردوغبار یا همان ریزگردها موضوعی سطحی و قابل گذر نیست. این ذرات با جغرافیا و تاریخ آب و هوایی استان بیگانه بوده و *در یک دهه ی اخیر امنیت جانی، روانی و اقتصادی مردم استان را در نوردیده و به خطر انداخته اند.* در حالی اقدام به نوشتن این یاداشت می کنم […]

علی عبدالخانی : گردوغبار یا همان ریزگردها موضوعی سطحی و قابل گذر نیست. این ذرات با جغرافیا و تاریخ آب و هوایی استان بیگانه بوده و *در یک دهه ی اخیر امنیت جانی، روانی و اقتصادی مردم استان را در نوردیده و به خطر انداخته اند.* در حالی اقدام به نوشتن این یاداشت می کنم که بخشهای زیادی از استان ما بشدت گردوغباری است. *همواره می شنویم که با تدبیر مسئولان و تامین اعتبارات لازم، قرار است ریشه ی این بلا از این بلاد برای همیشه کنده بشود اما برغم گذشت مدت زمان طولانی و تامین اعتبارات هنگفت نه تنها اتفاقِ قابل قبولی رخ نداده بلکه بر حجم و غلظت این ذرات افزوده شده است!.*
سئوال اساسی مردم این است که چگونه و در چه زمان قرار است این وضعیت مهار و مدیریت شود؟

فیلمی با همین موضوع که در یک طرف آن یوسفی نماینده اهواز و در طرف دیگر آن طهماسبی بیرگانی دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار منتشر شد. خلاصه کلام نماینده ی اهواز به زیر سئوال بردن اقدامات و هزینه های صورت گرفته در بحث مدیریت ریزگرد در استان خوزستان و نفی این موضوع از سوی طهماسبی بود.

*" طبق گفته ی نماینده اهواز مبلغ ۲۷۰۰ میلیارد تومان از سال ۹۶ به این پدیده اختصاص یافت که ۱۷۰۰ میلیارد تومان از آن در استان خوزستان برای مهار گردوغبار هزینه شده است اما معلوم نیست این مبلغ هنگفت کجا هزینه شده و چه خروجی داشته است؟ اگر نهال کاشته اند یا مالچ پاشی کرده اند یا... جایش را مشخص کنند و اگر از بین رفته دلیل آن را به مردم!! بگویند؟. ما اینجا زندگی می کنیم و دو سوم نهالکاری از بین رفته است "؟. در باره اظهارات فوق چند نکته را قابل ذکر می دانیم:

اولاً: مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان با احتساب ارزش پول در سالهای ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ مبلغ قابل توجهی است. معنای این سخن نماینده مبنی بر اینکه *فقط یک سوم از نهالکاری باقیمانده و دوسوم آن کاشته نشده یا از بین رفته* این است که حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این منبع تضییع شده است که در فرض صحت گفته ی یوسفی در اینجا جرم بزرگی اتفاق افتاده و نیازی به کشاندن این موضوع به شکل خام به افکار عمومی نبود. *به بیان دیگر حتی هدر رفتن فقط یک دهم از آن مبلغ برای ورود دستگاه قضایی و مدعی العموم به این پرونده کفایت می کند.*

ثانیاً: اگر همان یک دهم از مجموع نهالها و نه دوسوم آنها که از بین رفته یا کاشته نشده اند را در نظر بگیریم، *این امر باب یک تحقیق و تفحص از سوی مقننه را می تواند باز کند، خصوصاً اینکه نماینده اهواز در مقام مدعی، نماینده ی مجلس و عضو هیات رئیسه آن است.* مجلس پس از اثبات مدعا از طریق تحقیق و تفحص می تواند رسیدگی ویژه به این پرونده را از قوه قضائیه بخواهد. بطور کلی جای این نوع مناقشات که دو طرف در صدد نفی گفته های همدیگر هستند با توجه به فرصت چند دقیقه ای که تلویزیون در اختیار دو طرف قرار داده به هیچ عنوان کافی برای تبیین جزیی کوچک از زوایای مختلف و پیچیدگیهای مالی و فنی این موضوع نیست و جالب آنکه مردم در این فشردگی مباحث نه تنها به نتیجه ای به نام اقناع نمی رسند بلکه سردرگم هم می شوند بنابراین بهترین روش پیگیری این موضوع از طریق مجاری قانونی تا رسیدن به نتیجه ی مطلوب و برخورد قانونی با خاطیان، قاصران و مقصران است.

ثالثاً: یوسفی ضمن تاکید بر نقش نظارتی نمایندگان، در بخش دیگری از سخنان خود بر این نکته اصرار ورزید که نمایندگان استان خوزستان اعتبارات مربوط به ریزگردها را از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۸۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رساندند.

البته و بدون شک این عدد مبلغ قابل توجهی است. ایشان و دیگر نمایندگان استان که از شأن نظارتی کافی برخوردار هستند و از منتقدان نحوه ی هزینه این منابع از سوی مسئولان دولت قبل به شمار می آیند، *آیا از ابزار یا برنامه ی شفاف و علمی که مانع از هرگونه انحراف در نحوه ی هزینه کردن ۸۰۰۰ میلیارد تومان بشود برخوردار هستند بگونه ای که در پایان این دوره چنانچه با پرسشی در خصوص صحت عملکرد پیمانکاران و نتایج هزینه ها از وی بشود، بتواند با دقت و شفافیت پاسخگوی افکار عمومی باشند؟.

با امید به اینکه بازگرداندن تدریجی خوزستان به شرایط طبیعی در حد ژست و حدیث باقی نماند و به عمل تبدیل شود، این یاداشت را به پایان می بریم.