با انتخاب یک سالمند ٧٠ ساله برای مدیرکلی راه و شهرسازی استان؛ کلکسیون فاجعه بار انتصابات در خوزستان کامل می شود!

با انتخاب یک سالمند ٧٠ ساله برای مدیرکلی راه و شهرسازی استان؛ کلکسیون فاجعه بار انتصابات در خوزستان کامل می شود. شنیده ها حاکی از آن است که یک فرد سالمند (٧٠ ساله) و بازنشسته می‌خواهد سکان‌داری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان را به عهده بگیرد‌. با توجه به اینکه اداره کل راه و […]

با انتخاب یک سالمند ٧٠ ساله برای مدیرکلی راه و شهرسازی استان؛ کلکسیون فاجعه بار انتصابات در خوزستان کامل می شود. شنیده ها حاکی از آن است که یک فرد سالمند (٧٠ ساله) و بازنشسته می‌خواهد سکان‌داری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان را به عهده بگیرد‌.

با توجه به اینکه اداره کل راه و شهرسازی خوزستان یکی از مهم‌ترین ارگان های استان می باشد و انتخاب یک مدیر کارآمد و جوان برای این نهاد یک امر ضروری محسوب می شود ولی مع الاسف شنیده ها حاکی از آن است که یک فرد سالمند (٧٠ ساله) و بازنشسته می‌خواهد سکان‌داری این اداره کل را به عهده بگیرد‌.

سکوت در برابر چنین انتصاباتی ظلم و خیانتی بزرگ در حق خوزستان و مردمانش محسوب می شود، استانی که همیشه مورد کم‌لطفی و بی مهری دولتمردان قرار گرفته است.متاسفانه خوزستان به آزمایشگاهی جهت رزومه ساختن برای افراد ناتوان، ضعیف، فشل و سالمند تبدیل شده است.

مدیرانی که دو دستی به پست مدیریتی خود چسبیده اند و با هیچ ابزاری نمی توان آنان را از پشت میز بیرون کشاند، علیرغم تاکید مقام معظم رهبری در به کارگیری مدیران جوان، حزب اللهی و با انگیزه، دلیل این تناقض در انتصاب مدیران پیر، ناتوان و بی انگیزه چیست؟آیا دست های پشت پرده عزم خود را برای نابودی کامل خوزستان جزم کردند؟

ملاک انتصابات در دولت مردمی آقای رئیسی چیست؟ شعار دولت سیزدهم، دولت جوانِ حزب‌اللهی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند، بود اما دولت اخیرا با انتصاب مدیران نالایق، غیر متخصص، بی انگیزه، سالمند و غیر بومی نشان داد با شعارش فاصله گرفته است.

آیا در خوزستان قحط الرجال است که باید برای انتصاب مدیران ارگان های مهم از افراد ضعیف، کارافتاده، سالمند، ناتوان و غیر بومی استفاده کرد.

سکوت نمایندگان استان و وزرا در این زمینه خیانت به خوزستان است، استانی که قرار بود در دولت انقلابی و مردمی آیت الله رئیسی به صورت ویژه به آن نگاه کنند. آیا نگاه ویژه دولتمردان به خوزستان اینگونه است که با انتخاب مدیران ناتوان، سالمند و غیربومی نابسامانی های بیش از پیش این استان را افزایش دهند!

انتصاب یک سالمند و بی انگیزه کلکسیون فاجعه بار انتصابات در خوزستان را کامل می کند. از آنجایی که شنیده ها حاکی از آن است که حکم انتصاب مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان صادر شده است، اگر این انتصاب غیرکارشناسی و تحمیلی صورت گیرد، برگ ننگینی در کارنامه دولت و مدیریت خوزستان ثبت می شود.

متاسفانه از روزی که دکتر خلیلیان به عنوان استاندار خوزستان معرفی شده است ایشان با کارنامه‌های غیر قابل دفاع در مقابل انتصاب نیروهای جوان، انقلابی و کار کشته مقاومت و مخالفت نموده اما در برابر انتصابات غیرکارشناسی و مخرب سکوت یا بعضا حمایت کرده است.