دکتر سیلاوی ، بار دیگر به ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه در خوزستان انتخاب شد

دکتر سیلاوی ، بار دیگر به ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه در خوزستان انتخاب شد. در نشست روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ منتخبان مرکز استان دکتر عبدالوهاب سیلاوی مجددا به ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه در خوزستان رسید به گزارش روابط عمومی این مجموعه حقوقی ، استناد ماده ۱۵ دستورالعمل تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای عالی […]

دکتر سیلاوی ، بار دیگر به ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه در خوزستان انتخاب شد. در نشست روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ منتخبان مرکز استان دکتر عبدالوهاب سیلاوی مجددا به ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه در خوزستان رسید به گزارش روابط عمومی این مجموعه حقوقی ، استناد ماده ۱۵ دستورالعمل تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای عالی و مراکزاستانی وکلا، جلسه رسمی انتخاب سمت اعضای هیأت مدیره باحضور اعضای منتخب هیات مدیره و بازرسان با ریاست سنی دکتر عبدالکریم لویمی و حضور دکتر بهشتی نماینده دادگستری استان خوزستان، برگزار گردید پس از تلاوت آیاتی چند از قران کریم از زحمات هیات مدیره وبازرسان قبلی تقدیر بعمل آمد. پس از تبادل نظر به اتفاق آرا ، افراد زیر بعنوان هیات مدیره مرکز انتخاب شدند

✔️دکتر *عبدالوهاب سیلاوی* – رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خوزستان

✔️ *منوچهر حاجتی نیا* – نائب رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان خوزستان

✔️ *داود حمید* مسؤل مالی مرکزوکلا

✔️ *محمد خانی* دبیر جلسات مرکز

✔️ *دکتر عبدالکریم لویمی عضو اصلی هیات مدیره مرکز