سخنی با والی خوزستان : خسارات کشاورزان مشمول ممنوعیت کشت را چگونه جبران می کنید؟

دکتر عبدالوهاب سیلاوی : دون تردید حضرت علی (ع) الگو و اسوه نظام جمهوری اسلامی است سیره عملی و رهنودهای آن بزرگ مرد تاریخ منبع تشریع و قانونگذاری مذاهب مختلف اسلامی و فقه پویای جعفری است فرمان امام به مالک اشتر منشور عملی یک حاکم غیر معصوم است که بدون تردید امکان عملیاتی شدن آن […]

دکتر عبدالوهاب سیلاوی : دون تردید حضرت علی (ع) الگو و اسوه نظام جمهوری اسلامی است سیره عملی و رهنودهای آن بزرگ مرد تاریخ منبع تشریع و قانونگذاری مذاهب مختلف اسلامی و فقه پویای جعفری است فرمان امام به مالک اشتر منشور عملی یک حاکم غیر معصوم است که بدون تردید امکان عملیاتی شدن آن برای دولتمردان عصر ما آن هم با استفاده از ساختارها و قالب های حکومتی امروزی که منطبق با معیارهای اسلامی است مقدور و ممکن است .
در سیره امام علی وظایف و تکالیف حکومت در مقابل رعیت بسیار روشن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین عادی با تأسی به مکتب اهل بیت این تکالیف نیز در فصل حقوق ملت بیان شده
از وظایف مهم دولت بهبودی زندگی مردم و افزایش در امد آنها است دولت نه تنها مکلف به تامین نیاز از کار افتادگان و بازنشستگان است بلکه مکلف به تامین رفاه و تامین اجتماعی تمامی احاد ملت است
امام علی (ع) درقسمتی از خطبه ۳۴ نهج البلاغه می فرمایند… فأن حقکم علیه …..توفیر فیئکم علیکم …. در واقع افزایش در آمد را حق مردم بر دولت میدانند و جالب اینکه حق مردم را مقدم بر حق والی بر مردم ذکر میکنند یعنی اینکه ‌والی اول ‌ باید ‌ظایف خود. را ادا کند بعد از مردم انتظار وفا داری داشته باشد
در قانون اساسی فصل حقوق ملت به ویژه در اصول ۲۹،۲۸،۲۲ ‌و۴۴ قانون اساسی حقوق اقتصادی مردم ‌ و تکالیف دولت در این خصوص بیان شده اصل ۴۶ قانون اساسی سلب امکان کسب ‌ کار افراد ملت را ممنوع دانسته بدیهی است هر شخصی به هر بهانه ای حقی از شهروند سلب نماید ضامن خسارت آن خواهد بود
بر کسی پوشیده نیست که خوزستان سالیان متمادی است که رنگ و بوی توسعه و رشد اقتصادی را ندیده و محرومیت و بی تدبیری از سر و روی شهر های استان می بارد ، بوی تعفن ناشی از طغیان فاضلاب در جای جای خیابانهای شهر و روستای استان دل هر غیور مردی را به درد می آورد و اگر به خود نیایید فقر و تنگدستی از خانه به محله ها و شهر سرایت خواهد کرد هم اکنون نیز بیش از ۴۰٪ جمعیت برخی از شهرهای استان تحت پوشش نهادهای حمایتی است
بدون تردید شما از محله های فقیر نشین شهرهای آغاجاری،امیدیه ، ایذه، باغملک ، اهواز ،دشت آزادگان و هویزه ، مسجد سلیمان و آبادان و خرمشهر آگاهید و همچنین از حجم همیاری مردم نسبت به هم نوعان خود از طریق کمکهای مومنانه بسیج مردمی آگاهید خیرین استان یک لحظه از حال هم نوعان خود غافل نیستند ولی افسوس و دریغ از عدم توجه دولتمردان و ‌ مجلسیان به این مردمی که دین خود را پیشاپیش به اسلام و وطن ادا کرده اند
جناب استاندار چشم امید مردم به شما ودولت مردمی جناب رئیسی است شما نیک آگاهید مردم خوزستان به ‌ویژ ساکنین حوزه شرق کار‌ن و حوزه آبریز کرخه در اثر سیل بی تدبیری تمام ما یملک خود را از دست داده و تاکنون خیلی از خسارت وارده به مردم جبران نشده همچنین خسارت ناشی از خشکسالی سال گذشته نیز به مردم پرداخت نگردیده و این امر فشار ناشی از ‌وضعیت اقتصادی کشور که متأثر از محاصره ظالمانه اقتصادی است را بر مردم این حوزه چندین برابر مضاعف نموده
حال فرمان عدم کشت به ‌یژه شلتوک در تابستان سال ۱۴۰۱ موجب ایجاد نگرانی جدی از حیث گسترش فقر و‌ تنگدستی ‌ افزایش نرخ بی کاری و به تبع آن جرم و جنایت خواهد شد
بدون تردید اتخاذ تصمیم لزوم عدم کشت تابستانه در سال جاری ناشی از یک کار کارشناسانه و از ‌واقعیت تلخ کم آبی است ‌ولی اینکه تاوان بی مهری طبیعت و بی تدبیری برخی از مسئولین را تنها قشر آسیب پذیر کشاورز که در اثر فشار اقتصادی دیگر تاب تحمل کوچکترین فشار اقتصادی را ندارد نیست . دولت می بایست حسب قوانینن جاری کشور به ویژه قانون مسئولیت مدنی خسارت ناشی از عدم کشت کشاورزان را به نحوی جبران نماید و از هم اکنون محل و نحوه پرداخت خسارات ناشی از این تصمیم را به منظور اجتناب از هرگونه اتفاق ناگوار به مردم به ویژه کشاورزان حوزه کرخه اعلام نمایند