روشنایی محدوده مرکز شهر اهواز اصلاح و بهینه سازی شد

روشنایی محدوده مرکز شهر اهواز اصلاح و بهینه سازی شد.مدیر امور برق منطقه سه اهواز گفت: به منظور رفاه حال شهروندان اهوازی ۸۷۰دستگاه چراغ روشنائی لاک پشتی با اعتباری بالغ بر۱۲میلیارد ریال در بافت مرکزی شهر اهواز تعویض، اصلاح و بهینه سازی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز مدیر امور برق […]

روشنایی محدوده مرکز شهر اهواز اصلاح و بهینه سازی شد.مدیر امور برق منطقه سه اهواز گفت: به منظور رفاه حال شهروندان اهوازی ۸۷۰دستگاه چراغ روشنائی لاک پشتی با اعتباری بالغ بر۱۲میلیارد ریال در بافت مرکزی شهر اهواز تعویض، اصلاح و بهینه سازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز مدیر امور برق منطقه سه این شرکت گفت:در راستای افزایش ضریب امنیت عمومی و رفاه و آسایش شهروندان، تعداد۸۷۰دستگاه چراغ روشنائی لاک پشتی در بافت مرکزی شهر اهواز تعویض،اصلاح و بهینه سازی شد.

سعید احترامی افزود: عملیات بهینه سازی و اصلاح شبکه روشنائی بافت مرکزی شهر اهواز با نصب ۱۸۰۰مترکابل خودنگهدار فشار ضعیف، ۱۱۴۰مترکابل مسی روشنائی، ۱۴۷ عدد براکت، ۱۰۰دستگاه چراغ لاک پشتی۷۰وات سدیمی، نصب ۱۹۷دستگاه کله چراغ لاک پشتی ۱۵۰وات سدیمی، تعویض ۶۰۰عدد لامپ۷۰ و۱۵۰وات ،تعویض ۴۰۰عدد استارتر و ۵۰عدد فتوسل به اتمام رسید. وی در پایان اعتبار اختصاص یافته به این طرح را ۱۲میلیارد و ۳۴۴میلیون و۸۶۳هزار ریال برآورد کرد.