از 9.08 تن سرجاروی روزانه رفتگران شهرداری اهواز؛ 36 درصد خاک، 35 درصد شاخ و برگ و 29 درصد کاغذ و شیشه است.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز از انجام بررسی‌های پایشی با هدف تعیین میزان تاثیرگذاری و زیان‌باری ریزگردها بر چهره شهر و همچنین میزان مشارکت شهروندان در پاکی معابر و نظافت شهر اهواز خبر داد.علی‌رضا عالی‌پور  اظهار کرد: شاید برای شهروندان این سوال پیش آمده باشد که با وجود این که کارگران شهرداری هر روز اقدام […]

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز از انجام بررسی‌های پایشی با هدف تعیین میزان تاثیرگذاری و زیان‌باری ریزگردها بر چهره شهر و همچنین میزان مشارکت شهروندان در پاکی معابر و نظافت شهر اهواز خبر داد.علی‌رضا عالی‌پور  اظهار کرد: شاید برای شهروندان این سوال پیش آمده باشد که با وجود این که کارگران شهرداری هر روز اقدام به رفت و روب شهر می کنند چرا در مقایسه با دیگر کلانشهرها، چهره شهر متفاو‌ تر دیده می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال در 10 روز پایانی مردادماه، پایشی با هدف تعیین میزان تاثیرگذاری و زیان‌باری ریزگردها بر چهره شهر و همچنین میزان مشارکت شهروندان در پاکی معابر و نظافت شهر انجام شد.

2323233-300x161

وی افزود:‌ در این پایش نمونه‌های جمع‌آوری شده 100 کارگر از میان 1600 کارگر رفت و روب شهر، مورد بررسی قرار گرفت و نمونه‌ها به انواعی شامل خاک، شاخ و برگ و زباله‌های خشک ناشی از عوامل انسانی شامل کاغذ، شیشه و پلاستیک غربال شدند.معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با تشریح نتایج به دست آمده از این پایش گفت: از نظر وزنی از 9.08 تن سرجاروی روزانه کارگران رفت و روب شهر اهواز؛ 36 درصد خاک، 35 درصد شاخ و برگ و 29 درصد کاغذ و شیشه است.وی ادامه داد: به طور میانگین هر روز 3.27 تن خاک از شبکه معابر شهر اهواز توسط کارگران شهرداری اهواز جمع‌آوری می‌شود. همچنین روزانه 3.18 تن شاخ و برگ و 2.63 تن کاغذ و شیشه که ناشی از عوامل انسانی و عدم رعایت فرهنگ شهروندی است، توسط این کارگران از سطح شهر جمع‌آوری می‌شود.عالی‌پور اظهار کرد: سعی کردیم نمونه‌های آماری این پایش را از غرب اهواز و از مناطق 2، 4 و 6 شهرداری، جایی که مترو فعالیت گودبرداری نداشته باشد، انتخاب کنیم تا نتایج به دست آمده به واقعیت نزدیک‌تر باشد. همچنین میزان نمونه‌گیری از شبکه معابر فرعی، اصلی و بازارها به نسبت مساوی انجام شد زیرا در بازارها میزان زباله‌ریزی شهروندان بیشتر و در فرعی‌ها میزان نشست غبار واقعی‌تر است و خیابان‌های اصلی نیز از هر دو مورد تاثیر می‌پذیرد.

وی گفت: در نظر داریم که این پایش را سالانه دو بار، در بهار و پاییز انجام دهیم. در واقع پایش میزان رفت و روب شهر در جهت کنترل میزان خاک و گرد و غبار در معابر شهری و همچنین تاثیر آموزش‌های شهروندی در رعایت پاکیزگی معابر و کاهش زباله ریزی در شهر در دستور کار قرار گرفته است.معاون خدمات شهری شهرداری اهواز اظهار کرد: اگر از 9.08 تن سرجاروی جمع‌آوری شده کارگران، میزان شاخ و برگ حاصل از هرس و خزان را ثابت در نظر بگیریم؛ باید در هر بار پایش، عامل زیست محیطی که خاک و عامل انسانی که زباله خشک را ایجاد می‌کند، کاهش یابد.