بازدید شبانه فرماندار اهواز و فرمانده انتظامی خوزستان از محل اسکان مسافران‌نوروزی

فرماندار اهواز در معیت فرماندهی انتظامی استان خوزستان از محل اسکان مسافران‌نوروزی ، شبانه بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری، مسعود فلاحی فرماندار اهواز پنجشنبه شب به همراه سردار صالحی فرماندهی انتظامی استان خوزستان به منظور پیگیری رفع نواقص و تامین امکانات برای رفاه و پذیرایی بهتر مهمانان، از محل اسکان مسافران نوروزی در پارک […]

فرماندار اهواز در معیت فرماندهی انتظامی استان خوزستان از محل اسکان مسافران‌نوروزی ، شبانه بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری، مسعود فلاحی فرماندار اهواز پنجشنبه شب به همراه سردار صالحی فرماندهی انتظامی استان خوزستان به منظور پیگیری رفع نواقص و تامین امکانات برای رفاه و پذیرایی بهتر مهمانان، از محل اسکان مسافران نوروزی در پارک لاله و مکان برگزاری نمایشگاه های بین المللی بازدید کردند.