بازدید فرماندار اهواز از روند فعالیت قایق تفریحی ساحل کارون

روند فعالیت قایق های تفریحی در رودخانه کارون با حضور فرماندار اهواز بررسی شد .به گزارش روابط عمومی فرمانداری، مسعود فلاحی فرماندار اهواز در بازدید از ایستگاه قایق های تفریحی در رودخانه کارون، ضمن بررسی وضعیت مشکلات، بر رعایت دستورالعمل های ایمنی، تامین تجهیزات از جمله جلیقه نجات برای پیشگیری از حوادث تاکید کرد.

روند فعالیت قایق های تفریحی در رودخانه کارون با حضور فرماندار اهواز بررسی شد .به گزارش روابط عمومی فرمانداری، مسعود فلاحی فرماندار اهواز در بازدید از ایستگاه قایق های تفریحی در رودخانه کارون، ضمن بررسی وضعیت مشکلات، بر رعایت دستورالعمل های ایمنی، تامین تجهیزات از جمله جلیقه نجات برای پیشگیری از حوادث تاکید کرد.