فرماندار اهواز در جریان روند خدمات دهی و اسکان‌ مسافران‌ نوروزی قرار گرفت

فرماندار اهواز روز دوشنبه یکم فروردین ۱۴۰۰ به همراه تعدادی از مسوولین از محل اسکان مسافران نوروزی در پارک لاله و ایستگاه های نوروزی کلانشهر اهواز بازدید کرد.   به گزارش روابط عمومی فرمانداری، مسعود فلاحی در این بازدید بر تمهیدات ویژه برای تامین بیشتر امکانات خدماتی رفاهی برای مسافران نوروزی تاکید کرد. وی در […]

فرماندار اهواز روز دوشنبه یکم فروردین ۱۴۰۰ به همراه تعدادی از مسوولین از محل اسکان مسافران نوروزی در پارک لاله و ایستگاه های نوروزی کلانشهر اهواز بازدید کرد.  

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، مسعود فلاحی در این بازدید بر تمهیدات ویژه برای تامین بیشتر امکانات خدماتی رفاهی برای مسافران نوروزی تاکید کرد.

وی در این بازدید ضمن گفت و گو با مسافران نوروزی در جریان وضعیت خدمات دهی و امکانات قرار گرفت.فرماندار اهواز همچنین به صورت سرزده از ایستگاه های نوروزی در سطح کلانشهر اهواز بازدید کرد.