حسینی: کارگروه مشترک با کشورهای همسایه در خصوص منشا خارجی کانون ریزگردها تشکیل شود

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور خواست تا کارگروه و یا کمیسیون مشترک با کشورهای همسایه در خصوص منشا خارجی کانون های ریزگردها تشکیل شود.سیدکریم حسینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به دولت بیان کرد: مردم خوزستان و استان های همجوار آن طی هفته های […]

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور خواست تا کارگروه و یا کمیسیون مشترک با کشورهای همسایه در خصوص منشا خارجی کانون های ریزگردها تشکیل شود.سیدکریم حسینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به دولت بیان کرد: مردم خوزستان و استان های همجوار آن طی هفته های اخیر روزهای سخت و جانفرسایی را داشته اند و خاک و غبار و ریزگردها زندگی مردم را سیاه کرده است.نماینده مردم اهواز در مجلس ضمن تذکر جدی به رئیس جمهور و مسئولان دولتی عنوان کرد: یک کارگروه و یا کمیسیون مشترک با کشورهای همسایه در خصوص منشا خارجی کانون های ریزگردها تشکیل شود و اعتبارات لازم برای مقابله با ریزگردها از کانون های داخلی آن برای مردم خوزستان و استان های مرزی همسایه با عراق در نظر گرفته شود.