نیاز فوری به همه گروه‌های خونی در خوزستان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از نیاز فوری به همه گروه‌های خونی در استان خوزستان خبر داد.دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد: “با توجه به کمبود ذخایر همه گروه‌های خونی در استان خوزستان، از مردم نوع‌دوست استان درخواست می‌کنیم برای اهدای خون به نزدیک‌ترین مراکز اهدای خون در محل سکونت خود مراجعه […]

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از نیاز فوری به همه گروه‌های خونی در استان خوزستان خبر داد.دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد: “با توجه به کمبود ذخایر همه گروه‌های خونی در استان خوزستان، از مردم نوع‌دوست استان درخواست می‌کنیم برای اهدای خون به نزدیک‌ترین مراکز اهدای خون در محل سکونت خود مراجعه کنند.”