ماندگاری توده گرد و خاک در اهواز و ۱۴ شهر خوزستان

گرد و خاک فردا هم مهمان خوزستانی هاست/ ماندگاری توده گرد و خاک در استان. مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح نارنجی جدید از ماندگاری توده گرد و خاک تا پایان وقت فردا یکشنبه ۲۲ اسفند خبر داد. در این اطلاعیه بر ماندگاری توده گرد و […]

گرد و خاک فردا هم مهمان خوزستانی هاست/ ماندگاری توده گرد و خاک در استان. مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح نارنجی جدید از ماندگاری توده گرد و خاک تا پایان وقت فردا یکشنبه ۲۲ اسفند خبر داد.

در این اطلاعیه بر ماندگاری توده گرد و خاک و تحت تاثیر قرار دادن مناطق شمالی، شمال غربی، غربی ، جنوب غربی، مرکزی و جنوبی استان و به تبع آن کاهش دید افقی و کیفیت هوا و افزایش آلاینده ها در مناطق مذکور تاکید شده است.

توصیه می شود بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان از تردد غیر ضروری خودداری کنند