آیت الله دکتر حیدری:اعلام بخشنامه خرید داخلی توسط استاندار باعث شده است که خرید از تولیدات درون استانی افزایش یابد

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اساس اقتصاد مقاومتی بر اساس فعالیت تعاونی ها اجرا شود.آیت الله محسن حیدری’ سه شنبه درنهمین جشنواره تعاونی های برتردر محل تالار مهتاب اهواز اظهار داشت: تنها راه دور زدن تحریم ها و پیشرفت کشوراستفاده از اقتصاد مقاومتی است و در حال حاضر اقتصاد مقاومتی در کشور […]

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اساس اقتصاد مقاومتی بر اساس فعالیت تعاونی ها اجرا شود.آیت الله محسن حیدری’ سه شنبه درنهمین جشنواره تعاونی های برتردر محل تالار مهتاب اهواز اظهار داشت: تنها راه دور زدن تحریم ها و پیشرفت کشوراستفاده از اقتصاد مقاومتی است و در حال حاضر اقتصاد مقاومتی در کشور در حال نهادینه شدن است.وی گفت: اقتصاد مقاومتی ریاضت کشیدن نیست بلکه به معنی فعالیت اقتصادی در درون کشور به صورت جهادی و بالا بردن میزان تولید و کار در بالاترین سطح در درون کشور است.آیت الله حیدری در ادامه بیان داشت: تعاونی یک اقتصاد سالم است به دلیل اینکه چند نفر در تعاونی برای یک فعالیت اقتصادی همکاری می کنند و این همکاری و مشورت گروهی بتعث سلامت هر چه بیشتر در کار می شود.وی گفت: اعلام بخشنامه خرید داخلی توسط استاندارباعث شده است که خرید از تولیدات درون استانی افزایش یابد و بخش های تولیدی در استان رونق یابد.