استعفای دسته جمعی شهردار و اعضای شورای شهر سوسنگرد در اعتراض به عملکرد فرماندار ناطقی

رئیس شورای شهر سوسنگرد از استعفای دسته جمعی اعضای این شورا پس از استعفای شهردار این شهر خبر داد.حیادر  اظهار کرد: تمام اعضای این شورا در جلسه فوق العاده شامگاه دوشنبه استعفاي خود را تقديم فرمانداري كردند. یکی از دلایل این استعفا عدم صدور مجوز بهره برداری از بارانداز بازارچه مرزی شلمچه توسط فرمانداری این […]

رئیس شورای شهر سوسنگرد از استعفای دسته جمعی اعضای این شورا پس از استعفای شهردار این شهر خبر داد.حیادر  اظهار کرد: تمام اعضای این شورا در جلسه فوق العاده شامگاه دوشنبه استعفاي خود را تقديم فرمانداري كردند. یکی از دلایل این استعفا عدم صدور مجوز بهره برداری از بارانداز بازارچه مرزی شلمچه توسط فرمانداری این شهر است.وی در ارتباط با پروژه بار انداز عنوان کرد: در سال 88 پس از صدور مجوز استانداري براي احداث يك بارانداز در بازاچه مرزي شلمچه اين پروژه توسط شهرداري شهرستان سوسنگرد با اعتبار هفت ميليارد ريال تكميل شد. در آن زمان قرار بود از محل بارگيري و پاركينگ بار انداز مذکور عوارضي به شهرداري این شهر اختصاص داده شود.

IMG_2413

رئیس شورای شهر سوسنگرد تصریح کرد: با گذشت 6 سال از اين طرح و تكميل آن فرمانداري هنوز مجوز بهره برداري را صادر نكرده است. عدم صدور مجوز بهره برداری از سوی فرمانداری این شهر اعتراض كارگران، پيمانكار احداث اين بار انداز و شهرداري سوسنگرد را در پي داشته است.حيادر با اشاره به اختلافات شورای شهر سوسنگرد و فرمانداری عنوان کرد: فرمانداري و شوراي شهر سوسنگرد در زمینه های مختلفی از جمله بیمه و حقوق هاي به تاخير افتاده کارگران شهرداری به علت کمبود بودجه طی سه ماه اخیر و عدم پرداخت پاداش بازنشستگان شهرداری با هم اختلاف دارند.وی در پایان گفت: صبح ديروز در اثر اختلافات ايجاد شده شهردار سوسنگرد استعفاي خود را تقديم فرمانداري كرد و در ادامه اين اعتراضات اعضاي شوراي شهر هم بعد از تشكيل  جلسه اي فوق العاده استعفاي خود را اعلام كردند.