سردار صالحی ، از ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه در خوزستان تجلیل کرد

سردار صالحی ، از ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه در خوزستان تجلیل کرد.همزمان با هفته وکیل ، سردار پاسدار سید محمد صالحی فرمانده انتظامی خوزستان با حضور در مرکز وکلا ضمن تبریک روز وکیل و همچنین با بیان نقش وکلا در روند دادرسی و آموزش شهروندان و شناسایی آسیب های اجتماعی، در پایان این دیدار […]

سردار صالحی ، از ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه در خوزستان تجلیل کرد.همزمان با هفته وکیل ، سردار پاسدار سید محمد صالحی فرمانده انتظامی خوزستان با حضور در مرکز وکلا ضمن تبریک روز وکیل و همچنین با بیان نقش وکلا در روند دادرسی و آموزش شهروندان و شناسایی آسیب های اجتماعی، در پایان این دیدار با اهدای لوح یادبود از زحمات ، تلاش ها و همکاری های دکتر عبدالوهاب سیلاوی رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در خوزستان تقدیر و تشکر کرد