انتخاب رییس و اعضای هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با اکثریت آرا انتخاب شد.به گزارش خبرنگار ما بر اساس آرای اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره، سیروس رادکیا به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان انتخاب شد.طبق انتخابات صورت گرفته که با مشارکت اعضای هیات مدیره برگزار شد ،کمال دویده نایب رئیس اول، عبدالحمید قندریز نایب رئیس […]

رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با اکثریت آرا انتخاب شد.به گزارش خبرنگار ما بر اساس آرای اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره، سیروس رادکیا به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان انتخاب شد.طبق انتخابات صورت گرفته که با مشارکت اعضای هیات مدیره برگزار شد ،کمال دویده نایب رئیس اول، عبدالحمید قندریز نایب رئیس دوم و خزانه‌دار و منصور بدیعی‌فر دبیر هیئت مدیره انتخاب شدند.پیش از این فرخ حاج شیخ‌الاسلامی ریاست سازمان را بر عهده داشت.

Slide1