تشکیل کمیته بررسی مرگ و میر ناشی از کرونا در بیمارستان‌های خوزستان

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از تشکیل کمیته بررسی مرگ و میر ناشی از کرونا در بیمارستان‌های خوزستان خبر داد.دکتر حبیب حی‌بر با بیان اینکه در پیک بیماری آنچه اهمیت دارد کاهش میزان مرگ و میر است، اظهار کرد: در بیمارستان‌ها، کمیته بررسی مرگ و میر ناشی از کرونا تشکیل شده […]

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از تشکیل کمیته بررسی مرگ و میر ناشی از کرونا در بیمارستان‌های خوزستان خبر داد.دکتر حبیب حی‌بر با بیان اینکه در پیک بیماری آنچه اهمیت دارد کاهش میزان مرگ و میر است، اظهار کرد: در بیمارستان‌ها، کمیته بررسی مرگ و میر ناشی از کرونا تشکیل شده و در مورد هر فوت به علت کرونا در بیمارستان‌ها، حساسیت و پیگیری انجام می‌شود. سپس این موارد به صورت هفتگی در کمیسیون مرگ و میر ناشی از کرونا در معاونت درمان بررسی خواهند شد.

وی افزود: هر چند شدت پیشرفت بیماری در بعضی بیماران با بیماری‌های زمینه‌ای امکان درمان موثر را از بین می‌برد اما هدف از این کار، افزایش راندمان کار و کاهش میزان مرگ و میر است.حی‌بر گفت: کاهش حتی یک مورد مرگ نیز برای ما مهم است زیرا این یک نفر عزیز یک خانواده است.وی با اشاره به پیش‌بینی‌ها در خصوص پشت سر گذاشتن موج فعلی کرونا با سرعت آرام بیان کرد: اگر اپیدمی اکنون هم کنترل شود، دو هفته بعد بار بستری‌ها کاهش می‌یابد بنابراین هنوز بار بر بیمارستان‌ها و کادر درمان زیاد است و حداقل این شرایط تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به تاخیر در پرداخت کارانه پرستاران، پزشکان و دیگر کارکنان افزود: در تلاش برای پرداخت معوقات به منظور افزایش روحیه و در نتیجه راندمان کار کارکنان هستیم. در این مسیر قدم‌های موثری نیز برداشته شده است که امیدواریم با همکاری و تحقق مطالبات دانشگاه جندی شاپور از بیمه‌ها، شرایط بهتری برای کادر درمان و مدافعان سلامت ایجاد شود.وی گفت: حمایت های روحی، حضور در بیمارستان‌ها در کنار کادر درمان و تلاش برای تکمیل تجهیزات برای افزایش روحیه کارکنان نیز در حال انجام است.