افزایش مراجعه بیماران بدحال به بیمارستان‌های خوزستان

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از افزایش میزان مراجعه بیماران بد حال به بیمارستان‌های استان خوزستان خبر داد.دکتر حبیب حی‌بر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ادامه بالا بودن میزان بار مراجعات به مراکز درمانی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۰ نفر در بیمارستان‌های خوزستان بستری شدند که ۲۰ […]

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از افزایش میزان مراجعه بیماران بد حال به بیمارستان‌های استان خوزستان خبر داد.دکتر حبیب حی‌بر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ادامه بالا بودن میزان بار مراجعات به مراکز درمانی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۰ نفر در بیمارستان‌های خوزستان بستری شدند که ۲۰ نفر از این افراد در ICUها بستری شده‌اند بنابراین میزان مراجعه بیماران بد حال به بیمارستان‌ها افزایش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر ۶۰۰ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های خوزستان بستری هستند که ۲۰۹ نفر از این بیماران در بخش‌های ویژه بستری‌اند.حی‌بر بیان کرد: در مجموع ۲۴۰ تخت ICU برای بیماران مبتلا به کرونا در نظر گرفته‌ایم که ۲۰۹ تخت از این تعداد اشغال هستند و ۴۲ بیمار اینتوبه داریم؛ معمولا ۵۰ درصد بیماران اینتوبه شده فوت می‌کنند.