ادارات و مراکز آموزشی در ۵ شهرستان خوزستان در روز دوشنبه تعطیل شد

ادارات و مراکز آموزشی در ۵ شهرستان خوزستان در روز دوشنبه تعطیل شد.با توجه به بررسی آخرین وضعیت جوی استان ومناطق تحت تاثیر پدیده گردوخاک در روزجاری توسط کارگروه اضطرارآلودگی هوا(آیین نامه اجرایی تبصره ۳ماده۳ قانون هوای پاک) و تبادل نظر اعضای کارگروه و موافقت استاندار خوزستان ،ادارات ، دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی شهرستانهای […]

ادارات و مراکز آموزشی در ۵ شهرستان خوزستان در روز دوشنبه تعطیل شد.با توجه به بررسی آخرین وضعیت جوی استان ومناطق تحت تاثیر پدیده گردوخاک در روزجاری توسط کارگروه اضطرارآلودگی هوا(آیین نامه اجرایی تبصره ۳ماده۳ قانون هوای پاک) و تبادل نظر اعضای کارگروه و موافقت استاندار خوزستان ،ادارات ، دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی شهرستانهای اندیمشک ، دزفول ، شوشتر ، ایذه و مسجدسلیمان (بجز مراکزامدادی ، درمانی ، بهداشتی، اورژانس ۱۱۵،خدمات شهری شهرداری ها، بخش های عملیاتی و دارای نوبت کاری ،بیمارستان ها وآتش نشانی ها) در روز دوشنبه مورخ ۲ اسفندماه ۱۴۰۰ ازساعت ۱۰ تا پایان وقت اداری تعطیل اعلام می گردد.