آیا لشکر وابستگان سیاسی و نسبی اعضای شورای ششم به شهرداری گسیل می شود؟

در حالی که شهرداری های مناطق و بخشی از سازمان های وابسته شهرداری اهواز از پرداخت حقوق کارگران خدماتی و فضای سبز عاجز مانده و فقط طی سال اخیر شاهد برگزاری قریب به ۵۹ تجمع صنفی در راستای مطالبه حقوق ، بیمه و مزایای معوقه در مقابل مناطق ، شهرداری مرکز ، درب عمارت سرخ […]

در حالی که شهرداری های مناطق و بخشی از سازمان های وابسته شهرداری اهواز از پرداخت حقوق کارگران خدماتی و فضای سبز عاجز مانده و فقط طی سال اخیر شاهد برگزاری قریب به ۵۹ تجمع صنفی در راستای مطالبه حقوق ، بیمه و مزایای معوقه در مقابل مناطق ، شهرداری مرکز ، درب عمارت سرخ شورا و استانداری خوزستان و مزید بر آن اخراج ۶۹ نیروی اجرائیات بوده ایم ، اینک شورای ششم و شهرداری با تشکیل شرکت سهامی خاص ، تحت عنوان "رهپویان نظیف" در صدد جذب نیروی جدید و کنار زدن شرکت های فعال در زمینه خدمات (هر کدام با ده‌ها کارگر) هستند

برخی کارشناسان با نگرانی از شائبه های انتخاباتی و همچنین احتمال بکارگیری نورچشمی ها زیرپوشش این اقدام ، تاسیس این شرکت و تمرکز روی بخش کارگری شهرداری باوجود مشکلات فراوان در حوزه عمرانی و تعطیلی و رکود بسیاری از پروژه ها همچون روگذر میدان دانشگاه ، روگذر چارشیر و طرح بهسازی مناطق حاشیه اهواز و دفع آب های سطحی، نشان از نگاه اعضای شورا به مجموعه شهرداری بعنوان بنگاه کاریابی و سکوی انتخابات مجلس دارد

اکنون باید دید با تاسیس این شرکت چه تعداد از وابستگان سیاسی و نسبی اعضای شورا و تشکیلات سیاسی حامی آنان به بدنه شهرداری اهواز تزریق خواهند شد؟