مقتدایی:پدر خوانده ها در استان باید در جای خود بنشینند و نباید با هر فرصتی وارد معرکه شوند

استاندار خوزستان گفت: پدر خوانده ها در استان باید در جای خود بنشینند و نباید با هر فرصتی وارد معرکه شوند و استان را به چالش بکشند.عبدالحسن مقتدایی در شورای برنامه ریزی استان خوزستان اظهار کرد: شورای برنامه ریزی در استان خوزستان شروع به کار و تصمیم گیری کرده است و اگر درست عمل کند […]

استاندار خوزستان گفت: پدر خوانده ها در استان باید در جای خود بنشینند و نباید با هر فرصتی وارد معرکه شوند و استان را به چالش بکشند.عبدالحسن مقتدایی در شورای برنامه ریزی استان خوزستان اظهار کرد: شورای برنامه ریزی در استان خوزستان شروع به کار و تصمیم گیری کرده است و اگر درست عمل کند وضعیت استان به سوی توسعه همه جانبه حرکت خواهد کرد. با توجه به منابع و صنایع سنگینی که در استان وجود دارند (چه دولتی و چه غیر دولتی) باید بحث آسیب شناسی آنها مطرح و مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد.
 
وی اظهار کرد: با وجود همه دستگاه ها و نهادهایی که ما در استان خوزستان داریم؛ اکثر تصمیم گیری ها در مرکز و پایتخت صورت می گیرد و دلایل عمده بروز این موارد نیز این است که این مسائل و طرح ها طرح های ملی هستند.مقتدایی بیان کرد: استان خوزستان باید آسیب شناسی سرمایه گذاری ها را هم مدنظر داشته باشد و این نیز برای استان ما به یک تعارض تبدیل شده و توسعه را نیز در برنداشته است.وی تصریح کرد: در شهرهایی مانند کرمان، سمنان و فارس مدیران بهتر و جامع تر می توانند تصمیم گیری کنند زیرا برنامه ریزی اکثر مسائل با خود آن استانها است و تنها در مواردی اندک مرکز در امور آنان دخالت نمی کند.مقتدایی بیان کرد: تعارضات عامل توقف استان خوزستان است و به خاطر یک تعارض ممکن است تا ماه ها پروژه هایی معطل بماند. با توجه به شرایطی که استان خوزستان دارد می طلبد ما حدود تصمیم گیری منطقه ایی خود را داشته باشیم. 
استاندار خوزستان عنوان کرد: استان خوزستان مانند یک استان بی هویت است و به دلایل توجهات زیادی که به مسائل فرعی وی شده قدرت تصمیم گیری را برای مدیران این استان کم کرده است. اکنون خوزستان همانند کامیونی است که یک ثروت عظیم را حمل کرده و و دچار سانحه شده است که همه به جای کمک به راننده آن کامیون به سوی ثروت ها آن کامیون حمله ور می شوند. 
وی ادامه داد: استان خوزستان منابع غنی بسیاری را دارا است ولی یک مقدار قابل ملاحظه ای مورد بی توجهی و کم لطفی قرار گرفته است. اگر در مسئله ای نقطه نظرات مختلفی و تعارض در استدلال ها داشته باشیم دچار مصیبت بزرگی خواهیم شد.مقتدایی بیان کرد: در ادارات استان نیز کارمندان و کارشناسان نیز آن گونه که باید قابل نیستند. بخش نامه ها و دستور العمل ها را طبق بخشنامه و به نحوی که به آنان ابلاغ می شود انجام نمی دهند و روسا به جای اینکه در زمانی که تصدی کار را در دست دارند معاونان و کارمندانی تربیت کند به دنبال اهداف دیگری هستند. 
استاندار خوزستان ادامه داد: زمانی که این استان با مشکلات به طور گسترده دست و پنجه نرم می کرد کسی پیدا نمی شد که به این استان کمک کند اما بعد از سفر دولت که اعتباراتی برای استان خوزستان معین شد (از جمله برای طرح مقام معظم رهبری) حال همه از شهرهای دیگر هجوم آورده و هرکسی به هر شکلی خواستار این است که متولی این کار بشود. 
وی افزود: اگر یک شورای هماهنگی و برنامه ریزی در استان نداشته باشیم همواره دیگران برای ما تصمیم خواهند گرفت و از این همه منابعی که در استان خوزستان موجود است تنها آلودگی و بیکاری سهم مردم خوزستان می شود. در یک استان معمولا اگر تالابی وجود داشته باشد دست گردشگری استان مربوطه است اما در استان ما به بهانه اینکه تالاب یک ثروت داخلی و ملی است مدیریتش را از ما می گیرند و بعدها شاهد این بودیم که در وسط تالاب جاده احداث کرده اند و بقای آن را تهدید می کنند. 
مقتدایی اظهار کرد: ما خواستار چند چیز در استان هستیم. از جمله این خواسته ها این است که پدر خوانده ها در استان باید در جای خود بنشینند و نه اینکه هر فرصتی برای استان ایجاد شود خود را آماده کنند.وی ادامه داد: باید با یک برنامه ریزی دقیق تعارض در سرمایه گذاری ها را از بین برد و در یک چار چوب مشخص هماهنگی بین شرکتها ایجاد کرد. همانگونه که برای مناطق نفت خیز مقرر شد به ازای هر ۶۰ میلیون دلار استخراج و فروش نفت باید یک میلیون دلار از آن را به محیط زیست پرداخت کنند تا بتواند زیانهایی را که اکتشاف و استخراج نفت برای محیط زیست دارد مدیریت کند که اکنون در حال پی گیری مراحل قانونی آن هستیم.مقتدایی: افزود در چند سال اخیر بودجه های نسبتا خوبی برای استان خوزستان لحاظ شده اما متاسفانه خوزستان همچنان سیر نزولی دارد که باید با برنامه ریزی های مشخص این روند را متوقف کرد