رضوی عضو شورای شهر اهواز : زحمات مهندس موسوی را نمی شود نادیده گرفت.

وظیفه اصلی این است که  شورا دارای یک ظرفیتی از علم و تجربه برای تزریق به شهرداری در راستای توسعه شهر بود که از این ظرفیت استفاده نشد شورایی که می توانست یک اتاق فکر مناسبی برای شهرداری باشد اما از این پتانسیل استفاده نشد این اولین اشکال است.سیدمحمد جواد رضوی  تصریح کرد: اشکال دوم […]

وظیفه اصلی این است که  شورا دارای یک ظرفیتی از علم و تجربه برای تزریق به شهرداری در راستای توسعه شهر بود که از این ظرفیت استفاده نشد شورایی که می توانست یک اتاق فکر مناسبی برای شهرداری باشد اما از این پتانسیل استفاده نشد این اولین اشکال است.سیدمحمد جواد رضوی  تصریح کرد: اشکال دوم وظیفه نظارتی شورا است بعضی ها فکر می کنند نظارت با اعتماد منافات دارد در حالیکه اینگونه نیست و نظارت یک وظیفه شرعی و قانونی برای شورا است و هیچ تضادی با اعتماد به مدیران شهرداری ندارد راهکارهای قانونی هم برای اعمال این نظارت پیش بینی شده است.

49308_635449964490162153_s

وی ادامه داد:ما در طول یک سال از این ابزار قانونی نظارت آن هم برای تصحیح شهرداری نه تضعیف آن استفاده نکردیم در این مدت یک ساله فقط یک بار تحقیق و تفحص صورت گرفت که آن هم با عدم همکاری مدیران شهرداری ناقص انجام شد. امروز نصف اعضای شورا اعتقادشان تغییر هیات رئیسه کنونی شورا است اما اینکه در روز رای گیری چه اتفاقی خواهد افتاد باید منتظر ماند.عضو شورای شهر اهواز در خصوص شهردار اهواز هم گفت: با احترام به شهردار و زحماتی که کشیدند . این یک سال اولین تجربه وی در کلان شهر اهواز است اما زحمات وی را هم نمی شود نادیده گرفت.وی ادامه داد:اگر از ظرفیت شورا استفاده مناسبی شود شهردار می تواند از تجریه این مدت استفاده کند و شاهد اقدامات مثبت از طرف شهردار باشیم.رضوی در پایان گفت: اعضای شورا برنامه ای برای تغییر شهردار ندارندبه هیچ وجه تغییر شهردار را مصلحت شهر نمی بینیم.