اقدام شایسته مدیریت شهرداری اهواز :”کلانتری ویژه اجراییات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری”افتتاح می شود

معاونت خدمات شهری،مدیریت پیشگیری و مقابله با تخلفات شهرداری اهواز از افتتاح “کلانتری اجراییات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری” خبر داد.اين مديريت عنوان کرد:در راستای اجرای ماده 55 قانون شهرداری ها و ماده 20 قانون مدیریت پسماند در بحث مقابله با متخلفین شهری مشمول قوانین مذکور، معمولا مشکلاتی اعم از عدم تمکین در برابر […]

معاونت خدمات شهری،مدیریت پیشگیری و مقابله با تخلفات شهرداری اهواز از افتتاح “کلانتری اجراییات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری” خبر داد.اين مديريت عنوان کرد:در راستای اجرای ماده 55 قانون شهرداری ها و ماده 20 قانون مدیریت پسماند در بحث مقابله با متخلفین شهری مشمول قوانین مذکور، معمولا مشکلاتی اعم از عدم تمکین در برابر قانون یا مقاومت صورت می گرفت که این امر عملا اجرای طرح از سوی شهرداری اهواز را با مشکلاتی روبرو میکرد.به همین منظور با هماهنگی های صورت گرفته با نیروی انتظامی و همکاری دادستانی محترم،با افتتاح کلانتری اجراییات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری ،از این پس با پشتیبانی نیروی انتظامی در اجرای احکام صادره از سوی دادستانی شاهد اجرای هرچه بهتر طرح مقابله با تخلفات شهری از جانب معاونت خدمات شهری خواهیم بود.در ادامه اين گزارش مدیریت پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری از افتتاح کلانتری اجراییات طی مراسمی و با حضور مسئولین مربوطه تا دو روز آینده خبر داد.

این اقدام برای اولین بار و در دوره مدیریت جناب آقای مهندس موسوی در راستای تمرکز فعالیت های مربوط به اجراییات و ایجاد محلی مشخص جهت مراجعه شهروندان و سامان دهی به این حوزه انجام می گیرد که جای تقدیر و تشکر دارد.