تصاویری که عرق شرم را بر پیشانی می نشاند

ابوفاطمه پیرمرد ۹۰ ساله اهوازی ناامید از آبفا و شورای شهر ، برای رفع گرفتگی فاضلاب دست بکار شد.پیش از ظهر امروز جمعه ۲۶ شهریور ،برای یک لحظه صحنه ای عجیب توجه مرا به خود جلب کرد ، پیرمردی ۹۰ ساله به درون منهول دفع فاضلاب رفته تا با رفع گرفتگی شبکه اهالی را از […]

ابوفاطمه پیرمرد ۹۰ ساله اهوازی ناامید از آبفا و شورای شهر ، برای رفع گرفتگی فاضلاب دست بکار شد.پیش از ظهر امروز جمعه ۲۶ شهریور ،برای یک لحظه صحنه ای عجیب توجه مرا به خود جلب کرد ، پیرمردی ۹۰ ساله به درون منهول دفع فاضلاب رفته تا با رفع گرفتگی شبکه اهالی را از بوی تعفن متصاعد و گنداب رهاشده در عرض خیابان برهاند.جلوه ای که از یک سو نشان دهنده زنده بودن روحیه جهادی در این مردم و از جهتی بیانگر ناامیدی شهروندان از کارکرد برخی دستگاه های اجرایی مسئول در حوزه مدیریت شهری همچون فاضلاب و شورای شهر بود

ابوفاطمه که با خنده ای تلخ عضلات خود را نشان می داد به شهروند خبرنگار عصرما می گوید : بیش از ۴۵ روز است که بدلیل گرفتگی و عدم اصلاح و پاکسازی شبکه ، فاضلاب در خیابان نورالاسلام ، فرحانی و همه معابر کوی علوی ، خشایار ، آهن افشار و کیان رها شده و اقدامی برای اصلاح و دفع آن از سوی دستگاه های مربوطه انجام نمی شود.آقای عبیات در ادامه اظهار داشت : متاسفانه هر روز عده ای مسئولان به این منطقه می آیند و با فاضلاب عکس یادگاری می گیرند و می روند و مردم خیری از آمد و شد آنها ندیدند. همین چند روز پیش استاندار و رییس شورای شهر شبانه به این خیابان ها آمدند و فیلم برداری کردند ولی وضع بدتر شده است

متاسفانه پدیده پس زدگی فاضلاب به پدیده ثابت محلات و خیابان های مختلف اهواز از شرق تا غرب آن تبدیل شده و تاکنون جز شعار و انتشار تصاویر سلفی مدیران با فاضلاب، اقدام موثر و قابل توجهی صورت نگرفته است