پرفسور حمدی مسوول موسسه تحقیقات نیشکر:ویناس در اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد

مسوول موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: ویناس به علت غنی بودن از نظر پتاسیم در اراضی کشاورزی که خاک آنها به پتاسیم بیشتری نیاز دارند به عنوان کود استفاده می شود.پرفسور ˈحسن حمدیˈ اظهار کرد: به همین منظور برای تولید کنستانتره ویناس به عنوان یک کود ارگانیک ساخت کارخانه […]

مسوول موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: ویناس به علت غنی بودن از نظر پتاسیم در اراضی کشاورزی که خاک آنها به پتاسیم بیشتری نیاز دارند به عنوان کود استفاده می شود.پرفسور ˈحسن حمدیˈ اظهار کرد: به همین منظور برای تولید کنستانتره ویناس به عنوان یک کود ارگانیک ساخت کارخانه ای برنامه ریزی شده تا از محصول آن برای مزارعی که به پتاس بیشتری احتیاج دارند استفاده شود.وی یادآوری کرد: مزارع نیشکر خوزستان به اندازه کافی پتاس دارند و نمی توان از این کود برای آنها استفاده کرد.

81290384-5913946

حمدی گفت: این کود برای دیگر مناطق استان بویژه مناطق شمالی آن و دیگر نقاط کشور از جمله شهرهای شمالی که به علت بهره برداری های مداوم پتاس آنها کمتر شده قابل استفاده است.ویناس(vinasse) به پساب صنایع الکل سازی گفته می شود که پس از تقطیر الکل برجای می ماند.بطور متوسط برای تولید هر لیتر الکل 12 لیتر ویناس تولید می شود.ویناس ماده ای با رنگ قهوه ای تیره و بوی شکر سوخته و غنی از پتاسیم، کلسیم و منیزیم و مقادیری ازت و فسفر است.در کشورهای آمریکای لاتین مصرف ویناس در مزارع نیشکر با بافت سبک باعث افزایش عملکرد شده است؛ بدلیل غنی بودن ویناس از پتاسیم می تواند در صورت اضافه شدن این ترکیب به خاک پتاسیم قابل جذب خاک را افزایش دهد.

کارخانه الکل و خمیرمایه رازی وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در 30کیلومتری اهواز واقع شده که در جریان تولید الکل در این کارخانه به میزان قابل توجهی ویناس باقی می ماند.شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با کشت و صنعت های هفتگانه شامل امام خمینی(ره)، دهخدا، امیر کبیر، سلمان فارسی، فارابی، دعبل خزاعی و میرزاکوچک خان بزرگترین شرکت تولید کننده شکر، الکل و خمیرمایه بوده و بزرگترین کارخانه تولید ام.دی.اف از باگاس نیشکر در جهان را هم در خود جای داده است.مسوول موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی همچنین گفت: برای تولید محصول نیشکر سالم و عاری از سموم شیمیایی، در بخش گیاهپزشکی از هیچگونه سم حشره کش در مزارع نیشکر استفاده نمی شود و آفات مهم نیشکر مانند سزامیا توسط یک زنبور کوچک به نام تلنموس به صورت بیولوژیک کنترل و ما را از سمپاشی بی نیاز می کند.

حمدی افزود: با این عمل در اصل از محیط زیست حمایت و گیاه به صورت طبیعی و بدون تنش های سم تولید می شود.وی اظهار کرد: در این زمینه هر ساله 10میلیون قطعه زنبور توسط موسسه و کشت و صنعت های تابع که دارای انسکتاریوم هستند تولید و رهاسازی می شود.حمدی گفت: با استفاده از این روش از مصرف حشره کش ها که از نظر اقتصادی و نیز حفظ محیط زیست بسیار اهمیت دارد جلوگیری شده است.مسوول موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اضافه کرد:در آفات دیگری مانند کنه هم فعالیت هایی در این زمینه شروع و دشمن طبیعی این آفت شناسایی شده که با کمک موسسه های تحقیقاتی کشور مانند موسسه گیاهپزشکی بررسی نحوه تولید این کفشدوزک که آفت را کنترل می کند در دستور کار قرار دارد.وی گفت: بقیه بیماری ها و آفات را هم زیر نظر داریم تا در بخش علف های هرز و بیماری ها و آفات دیگر که احیاناˈ به مرحله طغیان برسند بتوان با روش های به طور عمده زراعی با تکیه کمتر بر سم و سمپاشی آنها را کنترل کرد.حمدی ادامه داد: با استفاده از روش های غیر شیمیایی، کالیبره کردن ادوات و تجهیزات سمپاشی و ساخت و بهینه کردن آنها همچنین استفاده از نیم دز مرسوم، مصرف علفکش ها هم به مقدار چشمگیری کاهش یافته است.وی افزود: مصرف کود اوره از حدود 500کیلوگرم به 350و کودهای فسفره از 400کیلوگرم به 250کیلوگرم کاهش یافته و علاوه بر صرفه جویی از رهاسازی کود اضافی در آبهای زیرزمینی و خاک جلوگیری شده است.