نمایشگاه گروهی “یشلی” با موضوع هور و گاومیش در اهواز افتتاح شد

نمایشگاه گروهی یشلی با آثاری از هنرمندان اهوازی و همدردی با آسیب دیدگانِ بی‌آبی برگزار شد. انسان‌ها اغلب موجوداتِ پیرامونی را با آوایی، صدا می‌زنند. شخصی که با آوایی در حالِ صدا زدن و ارتباط صوتی با گاومیش برقرار می‌کند را یشلی می‌گویند. یعنی شخصی که درحالِ یِشلی کردن است. درحالِ ایجاد رابطه‌ی صوتی با […]

نمایشگاه گروهی یشلی با آثاری از هنرمندان اهوازی و همدردی با آسیب دیدگانِ بی‌آبی برگزار شد. انسان‌ها اغلب موجوداتِ پیرامونی را با آوایی، صدا می‌زنند. شخصی که با آوایی در حالِ صدا زدن و ارتباط صوتی با گاومیش برقرار می‌کند را یشلی می‌گویند. یعنی شخصی که درحالِ یِشلی کردن است. درحالِ ایجاد رابطه‌ی صوتی با گاومیش است. آوایی برای رابطه‌ی صوتی با #گاومیش که هنرمندانِ اهوازی آن را برایِ عنوان نمایشگاهشان انتخاب کردند.

بازدیدکنندگان عنوان نمایشگاه را یک عنوانی سنجیده که نشان از شناختِ الگوهای فرهنگی اجتماعیِ منطقه است را دانستند.گاومیش‌داران که از ساکنان اصلی و بومی خوزستان هستند و در مسائل اخیرِ آن منطقه براثرِ کم‌آبی و بی‌آبی آسیب‌دیدند، از سوژه‌های هنرمندانِ نمایشگاهِ یِشلی هستند.

سهام سجیرات، احمد سعدونی، امید فاضلی، آرزومعرفاوی با هنرگردانی امیر عبیداوی این نمایشگاه را برپا کردند.این نمایشگاه با حضور علی کارونی خواننده و هنرمند سرشناسِ اهوازی و معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در گالری “ریم” در اهواز افتتاح شد.کارونی درباره‌ی این نمایشگاه گفت: آثار هنرمندانی که در این نمایشگاه حضور دارند گویی نمایندگان مردمِ رنج کشیده بر اثر بی‌آبی هستند که به صورت کاملا خلاقانه و ارزشمند عرضه شدند.