مقتدایی در دیدار با سرکنسول ایران در بصره:تا رسیدن به وضع مطلوب در زمینه گسترش روابط تجاری با عراق راه زیادی در پیش داریم

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استان بصره گفت:شرایط برای گسترش روابط تجاری خوزستان با استان های بصره و میسان عراق فراهم است.به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان ˈمحمد رضا مختص آبادیˈ دوشنبه در نشستی با استاندار خوزستان در اهواز افزود:همکاری میان خوزستان و عراق در بخش های صادرات از جمله خدمات فنی و مهندسی، تجارت […]

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استان بصره گفت:شرایط برای گسترش روابط تجاری خوزستان با استان های بصره و میسان عراق فراهم است.به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان ˈمحمد رضا مختص آبادیˈ دوشنبه در نشستی با استاندار خوزستان در اهواز افزود:همکاری میان خوزستان و عراق در بخش های صادرات از جمله خدمات فنی و مهندسی، تجارت و گردشگری مناسب، واکنون زمینه گسترش آن فراهم است.

81287225-5908759

وی گفت:با عنایت به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درقبال تحولات عراق، و نقش مخرب گروه تروریستی داعش در شمال عراق، زمینه و شرایط برای توسعه روابط خوزستان با استان های عراقی همجوار ، به دلیل امنیت موجود در این منطقه، بطور کامل مهیاست.در این دیدار،وی گزارشی از اوضاع سیاسی و اقتصادی عراق ارایه، و راهکارهای گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری خوزستان با استان های عراقی همجوار، و ظرفیت های موجود بررسی شد.

استاندار خوزستان نیز دراین دیدار نسبت به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با استان های عراقی همجوار خوزستان، به ویژه در بخش صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی،مهندسی اعلام آمادگی کرد.ˈعبدالحسن مقتداییˈ افزود: دراین راستا نشست های کاری بین استانداران و کارشناسان اقتصادی خوزستان و استان های همجوار عراق برای بررسی راه های توسعه روابط تجاری و رفع موانع سرمایه گذاری شرکت های فعال خوزستانی درعراق و نیز توسعه صادرات برگزارشده است.وی اظهارکرد:از لحاظ ساماندهی روابط تجاری و غیرتجاری باعراق و ساماندهی امور مرزی هرچند نسبت به گذشته پیشرفت هایی داشته ایم اما تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی درپیش داریم.