تخت خالی در خوزستان نمانده است

خوزستان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نسبت به پر شدن تخت‌های بیمارستان‌های پذیرنده کرونا در استان خوزستان هشدار داد. عرفان مردانی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: “تخت خالی در خوزستان نمانده و آمار فوتی‌ها هر روز بالاتر می‌رود.عدم تعطیلی، وضعیت را هر روز بحرانی‌تر می‌کند، مردم هم به هشدارها […]

خوزستان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نسبت به پر شدن تخت‌های بیمارستان‌های پذیرنده کرونا در استان خوزستان هشدار داد. عرفان مردانی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: “تخت خالی در خوزستان نمانده و آمار فوتی‌ها هر روز بالاتر می‌رود.عدم تعطیلی، وضعیت را هر روز بحرانی‌تر می‌کند، مردم هم به هشدارها توجه ندارند و می‌گویند اگر وضعیت بحرانی است چرا تعطیل نمی‌کنند؟!تا کی قرار است این وضع ادامه یابد؟ کادر درمان و پدران و مادران را دریابید که چون برگ خزان بر زمین می‌افتند.”